Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Kirjeldus:

Jäätmetekitajal on õigus esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks, kui kinnisasjal ei elata või kinnisasja ei kasutata. Vabastust korraldatud jäätmeveost on võimalik saada vaid juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Linnavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud taotluse alusel korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks kuni viieks aastaks (Vastavalt korraldatud jäätmeveo ainuõiguse lepingule teostab perioodil 13.04.2021-13.04.2026. a jäätmete vedu OÜ EKOVIR).

Õigusaktid:

Kontakt:

Marit Juuse, margit.juuse[a]kjlv.ee, tel 337 8569

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotluse esitamine kohapeal või posti teel

Vajalikud sammud:

Kohapeal: Vajalik isiklik kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab 208).

Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Posti teel: dokumendid saata aadressile Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.

Blankett:

Taotlus korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks DOC PDF