Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Järveküla tee 46...
Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab  Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas  ...
Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. oktoobri 2023.a otsusega nr 113 on vastuvõetud Järve linnaosas...
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17. oktoobri 2023 korraldusega nr 530 on algatatud Kohtla-Järve...
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. oktoobri 2022. a otsusega nr 615 on algatatud Sompa linnaosas...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linnas Sompa linnaosas Ülase tänava kergliiklustee rajamise detailplaneering

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. oktoobri 2022. a otsusega nr 615 on algatatud Sompa linnaosas...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. oktoobri 2022. a otsusega nr 615 on algatatud Sompa linnaosas...
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Kohtla-Järve Linnavalitsuse  28. juuni 2022.a korraldusega nr...
" Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab  Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas  ...
Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 on algatatud Järve linnaosas...
  Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest: Kohtla-Järve...