Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 algatati Järve linnaosas Järveküla...

Kohtla-Järve Linnavalitsus informeerib, detailplaneeringu Järveküla tee 35 ja lähiala algatamisest

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 algatati Järve linnaosas Järveküla...

"Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust: ...

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust:

"Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust: ...

Kohtla-Järve linna linnaelanike ohutu liiklemise tagamiseks on eesmärgiks pikendada Järve...
Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2020.a otsusega nr 92 võeti vastu Kalevi tn 39 kinnistu...

„Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas Kalevi tn 39 detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2020.a otsusega nr 92 võeti vastu Kalevi tn 39 kinnistu...

AS RTG PROJEKTBÜROO projektijuhi isikus Sander Sauk esitas 8. novembril 2021. a...
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. septembri 2021.a korraldusega nr 529 on kehtestatud Ahtme...

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas Ahtme mnt 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. septembri 2021.a korraldusega nr 529 on kehtestatud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. juuli 2021.a korraldusega nr 424 on vastu võetud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme l.o Maleva tn 4 kinnistu ja Altserva tn 6 osa kinnistu detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. juuli 2021.a korraldusega nr 424 on vastu võetud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. juuli 2021.a korraldusega nr 441 on vastu võetud Ahtme...

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. juuli 2021.a korraldusega nr 441 on vastu võetud Ahtme...

Osaühing SEGURANTA juhatuse liige Sergei Jekimov (edaspidi taotleja) kinnistu omaniku Unitrade...
Ahtme linnaosas Tammiku põik 5a tootmiskrundil asuv endise vagonettide remondihoone nr 25...