16.02.19

Linnavara


Linnavara valitsemise kord

Linnavaraks on linnale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, sh avalikuks otstarbeks kasutatav vara, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kasutatav igaühe poolt (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, jne).

Linnavara kasutajaks võib olla ka kolmas isik, kasutajad on kohustatud nende kasutusse antud linnavara majandama heaperemehelikult ning tagama linnavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

Linnavalitsus sõlmib vara majandamisega seotud kommunaalteenuste osutamise lepingud (elektri-, sooja-, veevarustus-, valve-, prügiveo, puhastus-, tehnosüsteemide hoolduslepingud jms).

ruumid esimesel korrusel aadressil Keskallee 20, pind  177,9  m 2  Järve linnaosas. Ruumide rendile andmise alghind on 3 eur/m 2 . Enampakkumine  toimub 17....

Kohtla-Järve Linnavalitsus annab rendile avaliku kirjaliku enampakkumise teel:

ruumid esimesel korrusel aadressil Keskallee 20, pind  177,9  m 2  Järve linnaosas. Ruumide rendile andmise alghind on 3 eur/m 2 . Enampakkumine  toimub 17....

29.04.23

Kontakt


Linnavara vanemspetsialist
Erika Ilus
5886 8541
erika.ilus@kjlv.ee

Kokkuleppel
kab 213