Maamaksust vabastamine

Kirjeldus:

Täiendavalt vabastab Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrusega nr 39 maamaksu tasumisest riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad või isikud, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Samuti antakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikule täiendavalt maamaksuvabastust tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Kui kaua läheb?

Teade maamaksust vabastamise kohta avaldatakse Kohtla-Järve linna ametlikul võrgulehel. hiljemalt jaanuari lõpus.

Õigusaktid:

Kontakt:

Enno Kaare, enno.kaare[a]kjlv.ee, tel 337 8567

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Kohtla-Järve (Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab 707).
Vastuvõtuajad: E 13.00-16.30, N 09.00-11.30.

Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud dokumendid:

  • isikut tõendav dokument

Blankett:

Maamaksust vabastamise avaldus DOC