19.01.24

 

 

Kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine

(Promoting marketing of local products and services)

 

Projekti portfolio

https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2020/09/Portfolio-ER45-FarmerCraft_V4.pdf

Projekti juhtpartner on Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Projekti partnerid:

  • Sihtasutus Edise Linnus
  • Alguskeskus MTÜ
  • Administration of municipal formation  Kingisepp municipal district*
  • Administration of Municipal Formation Slantsy Municipal District of Leningrad regioon*

Assotsieerunud partner

  • Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Projekti elluviimise periood: 02.09.2020-31.07.2023
Projekti kogueelarve: 490 707,94 eurot, millest 441 636,94 eurot kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Pressiteade №1 eesti keeles 

Pressiteade №1 vene keeles 

Pressiteade №1 inglise keeles 

Pressiteade №2 (viimane) inglise keeles 

Infoleht №1 eesti keeles 

Infoleht №1 vene keeles 

Infoleht №1 inglise keeles 

Kontaktisik: Anton Makarjev, arendusnõunik, 54820512, anton.makarjev@kjlv.ee

DG REGIO koduleht https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

* Venemaa partnerite osalemine on peatatud alates 24.02.2022. a.

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Kohtla-Järve Linnavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.