Revisjonikomisjon 

  1. Jevgeni Saltõkov – esimees
  2. Riina Ivanova – aseesimees
  3. Daniil Starodubtsev

 

Protokollid

 

Töökava 2022

Töökava 2021

Aruanne 2022

Aruanne 2023

 

Revisjonikomisjoni koosolek 14.09.2023

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 14.09.2023 kell 15:00 volikogu istungite saalis (koos teiste komisjonidega).

 

Päevakord:

 

1. Lisaeelarve ja selle kohta laekunud muudatusettepanekute arutelu
Ettekandja: Finantsteenistuse peaspetsialist Valentina Satsuta
Kaasettekandja: Finantsteenistuse peaspetsialist Katrin Allikvee
Kaasettekandjad: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov,
linnapea Virve Linder, sotsiaalvaldkonna abilinnapea Olga Pihlak

 

2. Eelarve strateegia ja selle kohta laekunud muudatusettepanekute arutelu
Ettekandja: Finantsteenistuse peaspetsialist Valentina Satsuta
Kaasettekandjad: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov,
linnapea Virve Linder, sotsiaalvaldkonna abilinnapea Olga Pihlak