Revisjonikomisjon 

  1. Jevgeni Saltõkov – esimees
  2. Riina Ivanova – aseesimees
  3. Daniil Starodubtsev

 

Protokollid

 

Töökava 2022

Töökava 2021

Aruanne 2022

 

Revisjonikomisjoni koosolek 20.03.2023

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 20.03.2023 kell 14:00 volikogu istungite väikeses saalis.

 

Päevakord:

 

1. Kohtla-Järve linna eelarve arutelu
Ettekandja: Elina Visk

 

2. „Teede hooldus, korrashoid ja teenused" riigihankega seonduvaid küsimused
Ettekandjad: riigihangete komisjoni liikmed
Ilona Heinsalu - heakorra peaspetsialist
Ülle Leppasaar – Kohtla-Järve linnapeaabi 

 

3. Volikogu istungile minevad eelnõud

 

4. Muud küsimused