Revisjonikomisjon 

Jaanek Pahka  esimees
Jevgeni Saltõkov – aseesimees
Daniil Starodubtsev

 

Protokollid

 

Töökava 2022

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Tööplaanid 2018

Aruanne 2020

Aruanne 2019

Aruanded 2018

 

Koosolek ja päevakord

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 16. juunil k.a kell 15:00  linnavolikogu istungite väikses saalis aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve.
 
Päevakord:
 
1. Kohtla-Järve linna 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: Ljudmila Jantšenko
2. Vandeaudiitori aruanne
Ettekandja: Juri Nedaškovski
3. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2026 
Ettekandja: Ljudmila Jantšenko
4. Kohtla-Järve linna 2022. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: Ljudmila Jantšenko
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 64 „Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend" muutmine
Ettekandja: Anna Generalova
6. Revisjonikomisjoni 2022.a tööplaan
Ettekandja: Janek Pahka
7. Muud küsimused