Sotsiaalkomisjon 


Anton Dijev - esimees
Jelena Mutonen - aseesimees
Jevgenia Dvornik
Ivetta Sakkart-Linnard
Zaur Abbassov
Maria Merkulova
Svetlana Kollo

 

Protokollid 


Töökava 2022
Töökava 2021
Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
2019. august kuni september 2020.a
Aruanded 2018

Koosolek ja päevakord

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 29. juunil k.a kell 14:00  elektroonses keskkonnas Teams.
 
Päevakord:
 

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2016. a määruse nr 101 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine.

Ettekandja: abilinnapea Evelyn Danilov.

2. Informatsioon ukrainlaste abistamiseks Kohtla-Järve linna poolt.

Ettekandja: abilinnapea Evelyn Danilov.