На русском языке   Käitaja nimi: Eastman Specialties OÜ Käitise tegevus: Ettevõte valmistab bensoehapet, naatriumbensoaati ja plastifikaatoreid Käitise aadress: ...

Eastman Specialties OÜ. Suurõnnetuse ohu laad, stsenaariumid ja võimalik mõju

На русском языке   Käitaja nimi: Eastman Specialties OÜ Käitise tegevus: Ettevõte valmistab bensoehapet, naatriumbensoaati ja plastifikaatoreid Käitise aadress: ...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Eastman Specialties OÜ  (registrikood:  10245748...

Eastman Specialties OÜ Komplaksloa menetlemise algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et Eastman Specialties OÜ  (registrikood:  10245748...

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse VKG OIL AS (registrikood: 10528765, aadress:...

Teade VKG OIL AS keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse VKG OIL AS (registrikood: 10528765, aadress:...

Keskkonnaamet teatab, et Cronimet Nordic OÜ (registrikood:  12720745 ) (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jalaka tn 60b) 07.12.2021 esitatud keskkonnaloa nr...

Cronimet Nordic OÜ keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et Cronimet Nordic OÜ (registrikood:  12720745 ) (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jalaka tn 60b) 07.12.2021 esitatud keskkonnaloa nr...

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Corestone Green (registrikood:  10828326 ) (aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Kose küla, Killustiku) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329078...

OÜ Corestone Green keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Corestone Green (registrikood:  10828326 ) (aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Kose küla, Killustiku) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/329078...