Turvakoduteenus

Kirjeldus:

 

Turvakoduteenuse eesmärgiks on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenust osutatakse, kui see on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks:

  1. lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2. täisealisele isikule, kes vajab abi ja turvalist keskkonda.

Turvakoduteenust vajavale isikule osutatakse teenust kuni teenuse osutamise vajaduse ära langemiseni.

Kes maksab?

Turvakoduteenus on linna elanikele tasuta teenus. Teistele omavalitsusüksustele osutatakse tasulist turvakoduteenust.

Kes teenust osutab?

LASTELE: Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus Kohtla-Järve Laste turvakodu

Õigusaktid:

Kontakt:

ALAEALISED:

Kohtla-Järve Laste turvakodu, Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve, telefon 334 4057 (Ööpäevaringselt 24 tundi valvelaud 332 4011)


 

-