Prügi sorteerimine ja liigiti kogumine


Mida arenenum on ühiskond, seda rohkem prügi toodetakse. Rohkem prügi tähendab aga suuremat tarbimist ja ressursside raiskamist. Et seda protsessi pidurdada, on hädavajalik jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine. Siis jääb eluks vajalikke ressursse ka tulevastele põlvedele. Enamikku tekkivatest jäätmetest saab kodus sorteerida. Mida rohkem prügi sorteerida ja vanu esemeid taaskasutusse saata, seda vähem jäätmeid jääb konteinerisse ja vähem tuleb jäätmeveo eest maksta. Seega kokkuvõttes tuleb prügi sorteerimine tarbijale odavam. Kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest  suurema osa moodustavad pakendid, toidujäätmed ja vanapaber. Vähemalt vanapaberi, pakendid, toidujäätmed ja ohtlikud jäätmed  peaks iga elanik oma muust prügist eraldama, et säästa looduslikke ressursse.

Lisainformatsioon

Lisainformatsiooni jäätmekäitluse kohta on võimalik leida ka järgnevatelt lehekülgedelt:
Jäätmete sortimine (Keskkonnaministeerium)
Jäätmete sorteerimise juhendid (Ragn-Sells)
Jäätmete sorteerimise juhend (bioneer.ee)
Mida teha jäätmetega? (bioneer.ee)
Ohutu kütmine ja jäätmete sorteerimine (Keskkonnaministeerium)
Jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus