Välireklaami paigaldusloa taotlus

Kirjeldus:

Välireklaami paigaldamine tuleb vastavalt  Kohtla-Järve Linnavolikogu  määrusele 25.11.2015 nr 85 „Välireklaami paigaldamise eeskiri" kooskõlastada Kohtla-Järve Linnavalitsusega.

Enne reklaami paigaldamist on vajalik täita järgmised nõudmised:

  • täita reklaami paigaldamise taotluse blankett, mille alusel sõlmitakse taotluse esitanud firma ja Kohtla-Järve   linnavalitsuse vaheline leping, mis kinnitatakse linnavalitsuse istungil;
  • reklaami omanik või vastutav isik täitab taotluse esimese osa, kirjutab alla ning saadab allkirjastatud taotluse Kohtla-Järve linnavalitsusse;
  • leping sõlmitakse allkirjastatud avalduse alusel.

NB! Reklaamimaksudeklaratsioon DOC PDF tuleb esitada peale reklaami loa saamist Kohtla-Järve Linnavalitsuse finantsteenistusele (peaspetsialist raamatupidamise alal Ruth Kaivoja, ruth.kaivoja[a]kjlv.ee. tel 5877 6579

Kui kaua läheb?

Ametiisik väljastab reklaami avalikustajale reklaami paigaldusloa 10 (kümne) tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

Õigusaktid:

Kontakt:

Merlin Kont, merlin.kont[a]kjlv.eetel 5886 1590

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Kohtla-Järve (Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab 613). Vastuvõtuajad: E 13.00-16.30, N 09.00 -11.30.

Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud dokumendid:

Välireklaami paigaldusloa taotlusele lisatakse vajadusel:

  • reklaami asukoha plaan;
  • reklaami eskiis koos mõõtmetega;
  • reklaami konstruktiivne lahendus;
  • vajalikud kooskõlastused (konstruktsiooni, kommunikatsioonide ning maakrundi omanikega).

Blankett:

Välireklaami paigaldusloa taotlus DOC PDF