Vältimatu sotsiaalabi

Kirjeldus:

 

Vältimatu sotsiaalabiga võimaldatakse piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mille andmise vormideks on:

  1. toiduabi;
  2. riideabi – aastaajale vastavad pealisriided, pesu ja jalanõud, riideabina antakse üldjuhul kasutatud rõivad ja jalatsid;
  3. ajutine peavari – hoolekandeasutuse, varjupaiga, turvakodu poolt osutatav ööbimisteenus, mis kindlustab inimesele minimaalsetele tingimustele vastava peavarju ja pesemise võimaluse;
  4. muu materiaalne abi – üldjuhul vastavalt ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmise korrale eraldatud rahaline abi isikutunnistuse või elamisloa taotlemiseks.

Kellele osutatakse?

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse:

  1. Kohtla-Järve linna elanikele kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohtla-Järve linn;

  2. Kohtla-Järve linna territooriumil viibivatele isikutele, kelle elukohaks ei ole Kohtla-Järve linn;

  3. isikutele, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata.

  4. kinnipidamiskohast vabanenud isikule, kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Kohtla-Järve linn;

  5. välismaalasele, kes abi vajamise ajal viibib ajutiselt Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve (kodukülastused, lisa dokumentide vormistamine):

Ljuba Kuptsova, ljuba.kuptsova[a]kjlv.ee, tel 5303 1214

Keskallee 19, Kohtla-Järve (otsuse vormistamine):

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 5309 7737

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 17, Kohtla-Järve, kab. 2 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju.  Vastuvõtuajad: kokkuleppel.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaaltöötaja)

Blankett:

Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks DOC  PDF