Комиссия по социальным вопросам 


Антон Диев - председатель
Елена Мутонен - заместитель
Евгения Дворник
Иветта Саккарт-Линнард
Заур Аббассов
Мария Меркулова
Светлана Колло

 

Протоколы - Valige - Protokoll -> Sotsiaalkomisjoni protokoll -> Otsi


Программа 2022
Программа 2021
Программа 2020
Программы 2019

Рабочие планы 2018
Август 2019. - сентябрь 2020.a
Отчеты 2018

Собрание и повестка дня

Собрание комиссии по социальным вопросам Кохтла-Ярвеского Городского собрания состоится 16 мая 2022 года в 10:00 в электронной среде Zoom.
 
Повестка дня на эстонском языке:
 
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka.
 
2. Suvepuhkuse võimalused linna lastele. 
Ettekandja: hariduse ja kultuuri peaspetsialist Irina Putkonen.
 
3. Kohtla-Järve Aasta Suurpere nominentide taotluste läbivaatamine ja ürituse korraldamisest.
Ettekandja: komisjoni esimees Anton Dijev.