Sotsiaalkomisjon


Arne Berendsen - esimees
Merike Peri - aseesimees
Jelena Mutonen
Svetlana Muhhametzjanova
Irina Putkonen
Jevgenia Dvornik
Natalja Alliksaar 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Sotsiaalkomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad

Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide ühine koosolek toimub 18. juunil 2020. a kell 13.00 Zoom keskkonnas.
 
Päevakord:
 
1. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 läbivaatamine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.