Sotsiaalkomisjon


Arne Berendsen - esimees
Merike Peri - aseesimees
Jelena Mutonen
Svetlana Muhhametzjanova
Irina Putkonen
Jevgenia Dvornik
Natalja Alliksaar 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Sotsiaalkomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 28. jaanuaril 2020. a kell 15.00 linnavalitsuse ruumides kab 302. 

Päevakord:

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord" muutmine.
Ettekandja : peajurist Jelena Sala

2. Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni 2020. a tööplaani arutelu ja koostamine.