Sotsiaalkomisjon


Arne Berendsen - esimees
Merike Peri - aseesimees
Jelena Mutonen
Svetlana Muhhametzjanova
Irina Putkonen
Jevgenia Dvornik
Natalja Alliksaar 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Sotsiaalkomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021
Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
2019. august kuni september 2020.a
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 22. veebruaril k.a kell 13.00 elektroonses keskkonnas Zoom.
 
Päevakord:
 
1. Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: Viive Keskküla finantsteenistuse abilinnapea.
2. Laenu võtmine.
Ettekandja: Viive Keskküla finantsteenistuse abilinnapea.
3. Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2021-2022 vastuvõtmine.
Ettekandja: Niina Aleksejeva sotsiaalteenistuse abilinnapea.