Sotsiaalkomisjon


Arne Berendsen - esimees
Merike Peri - aseesimees
Jelena Mutonen
Irina Putkonen
Jevgenia Dvornik
Natalja Alliksaar 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Sotsiaalkomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 18. juunil 2019. a kell 15.00 linnavalitsuse hoones kab 302.

Päevakord:
1. Kohtla-Järve linna 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: Viive Keskküla finantsteenistuse abilinnapea.
2. Kohtla-Järve linna 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
Ettekandja: Viive Keskküla finantsteenistuse abilinnapea.
3. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 vastuvõtmine.
Ettekandja: Viive Keskküla finantsteenistuse abilinnapea.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine.
Ettekandja: Arne Berendsen sotsiaalkomisjoni esimees.