Sotsiaaltöö


Sotsiaalhoolekande korraldamisega Kohtla-Järve linnas tegeleb Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistus ja Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse alla kuulub lastekaitsega ja sotsiaalhoolekandega seotud küsimuste lahendamine. Kohtla-Järve linna sotsiaalteenused ja –toetused, hallatavad asutused voldik.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhitegevusalaks on sotsiaalteenuste osutamine Kohtla-Järve linnas ja koosneb sotsiaalhoolekandekeskusest ja sotsiaalüksustest.

Sotsiaalüksused on:

  1. Sotsiaalteenuste büroo Järve linnaosas (Keskallee 17, 30321 Kohtla-Järve);
  2. Kohtla-Järve Laste turvakodu (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
  3. Sotsiaalmaja (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
  4. Järve pensionäride päevakeskus (Järveküla tee 57, 30321 Kohtla-Järve);
  5. Ahtme pensionäride päevakekus (Maleva 49, 31025 Kohtla-Järve);
  6. Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve).

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse sotsiaalteenuste kohta on võimalik informatsiooni saada veebileheküljelt http://www.kjshkk.ee.

Kohtla-Järve linnal on ma ööpäevaringne üldhooldusteenust osutav asutus Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu. Hooldekodu on vanurite ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud ööpäevaringselt tegutsev asutus, mille eesmärgiks on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, põetamine ning rehabilitatsioon. Hooldekodu võtab vastu hoolealuseid vastavalt linnavolikogu poolt kinnitatud korrale. Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu voldik.

Tervishoid


Praegu osutavad Kohtla-Järvel üldarstiabi peamiselt perearstid. Linna territooriumil töötab kaks perearstikeskust, OÜ Järve Tervisekeskus ja OÜ Puru Tervisekeskus. Kümme perearsti töötab füüsilisest isikust ettevõtjana. Spetsialiseeritud ambulatoorset abi osutavad polikliinikutes vastu võtvad eriarstid.

Statsionaarset abi osutatakse SA-s  Ida-Viru Keskhaigla. Haigla otseses teeninduspiirkonnas on rohkem kui 100 000 elanikku. Haigla on meie linna üks suurimaid tööandjaid, seal töötab umbes 1000 inimest.