6.03.24

Sotsiaaltransporditeenuse taotlemine

Kirjeldus:

 

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada teenust vajaval isikul kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks.

Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada isikul, kellel füüsilisest või psüühilisest erivajadusest tulenevalt esineb takistus isikliku või ühissõiduki kasutamisel.

Sotsiaaltransporditeenuse osutaja tagab vajadusel teenuse saaja abistamise sõidukisse sisenemisel ja väljumisel.

Teenuse osutajaga lepitakse kokku teenuse sisu ja maht ning muud tingimused.

Teenuse saamiseks peab teenust vajav isik või tema hooldust tagav isik esitama sotsiaalteenistusele vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne teenuse vajadust taotluse mistahes viisil (suuliselt, kirjaga, e-postiga)

Hinnad

Sotsiaaltransporditeenus isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kohtla-Järve linn:

 • sotsiaaltransporditeenus Kohtla-Järve linnas ja Jõhvi vallas 7 eurot;
 • sotsiaaltransporditeenus väljaspool Kohtla-Järve linna 24 senti/kilomeeter;
 • sotsiaaltransporditeenus Tallinna 110 eurot;
 • sotsiaaltransporditeenus Tartusse 100 eurot;
 • sotsiaaltransporditeenus Haapsalusse 160 eurot;
 • sotsiaaltransporditeenus Viljandisse 130 eurot;
 • sotsiaaltransporditeenus Pärnusse 150 eurot;
 • sotsiaaltransporditeenus Narva 45 eurot;
 • sotsiaaltranspordi ooteaeg 5 eurot/tund.

Sotsiaaltransporditeenus isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kohtla-Järve linn:

 • sotsiaaltransporditeenus 36 senti/kilomeeter;
 • sotsiaaltranspordi ooteaeg 9 eurot/tund.

Kes maksab?

Üldjuhul maksab isik teenuse eest ise. 

Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust vajava isiku ja tema ülalpidajate majanduslikust olukorrast.

Enne teenuse eest tasu määramist selgitatakse välja, millised on teenust vajava isiku sissetulekud, väljaminekud ja nendel lasuvad kohustused, vallas- ja kinnisvara olemasolu, kas selle realiseerimine on võimalik ja otstarbekas ning kas abivajajal on elatise saamise võimalusi, et tasuda teenuse eest täies mahus.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kes teenust osutab?

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Õigusaktid:

Kontakt:

TÄISEALISED:

Keskallee 17, Kohtla-Järve:

Arina Retukova, arina.retukova[a]kjlv.ee, tel 5307 6677

Keskallee 19, Kohtla-Järve:

Natalja Alliksaar, natalja.alliksaar[a]kjlv.ee, tel 5757 0495

PUUDEGA LAPSED:

Keskallee 17, Kohtla-Järve

Svetlana Sheina, svetlana.sheina[a]kjlv.ee, tel 5450 0083

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 17, Kohtla-Järve

 • kab. 2 või helistades sotsiaalteenistuse spetsialistele, leppides kokku aja, millal tullakse koju. Vastuvõtuajad: kokkuleppel. (täisealised)
 • kab. 4 või helistades sotsiaalteenistuse spetsialistele, leppides kokku aja, millal tullakse koju. Vastuvõtuajad: E, T, N 8.30-11.30 ja 13.30-16.00. (puudega lapsed)

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaalteenistuse spetsialist)

Blankett:

 • Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks (täisealised) DOC  PDF
 • Puudega laste esindaja kirjutab vabas vormis avalduse koos põhjendusega.