Sotsiaaltransporditeenuse taotlemine

Kirjeldus:

 

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse osutaja tagab vajadusel teenuse saaja abistamise sõidukisse sisenemisel

Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja soovitud ajal ja marsruudil.

Taotlus teenuse saamiseks esitatakse võimalusel viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

Kes maksab?

Üldjuhul maksab isik teenuse eest ise. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust vajava isiku ja tema ülalpidajate majanduslikust olukorrast.

Enne teenuse eest tasu määramist selgitatakse välja, millised on teenust vajava isiku sissetulekud, väljaminekud ja nendel lasuvad kohustused, vallas- ja kinnisvara olemasolu, kas selle realiseerimine on võimalik ja otstarbekas ning kas abivajajal on elatise saamise võimalusi, et tasuda teenuse eest täies mahus.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kes teenust osutab?

OÜ Med.Transport, info ja tellimine: tel 55 88 277

Õigusaktid:

Kontakt:

TÄISEALISED:

Keskallee 17, Kohtla-Järve:

Ljuba Kuptsova, ljuiba.kuptsova[a]kjlv.ee, tel 33 95 484 (53031214)
Aleksandra Ignatjeva, aleksandra.ignatjeva[a]kjlv.ee, tel 33 95 484 (58607016)

Keskallee 19, Kohtla-Järve:

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 33 78 558
Elen Hõbemäe, elen.hobemae[a]kjlv.ee, tel 33 78 511

PUUDEGA LAPSED:

Keskallee 17, Kohtla-Järve

Oksana Zaitseva, oksana.zaitseva[a]kjlv.ee, tel 33 95 485

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud 
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

  Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kohtla-Järve Linnavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

 

Taotlemine muul moel

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 17, Kohtla-Järve

  • kab. 2 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju. Vastuvõtuajad: kokkuleppel. (täisealised)
  • kab. 4 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju. Vastuvõtuajad: E, T, N 8.30-11.30 ja 13.30-16.00. (puudega lapsed)

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaaltöötaja)

Blankett:

  • Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks (täisealised) DOC  PDF
  • Puudega laste esindaja kirjutab vabas vormis avalduse koos põhjendusega.