Kohtla-Järve linna spordiklubid


Eesti spordiregistris registreeritud Kohtla-Järve spordiorganisatsioonide nimekiri on saadaval aadressil https://spordiregister.ee/admin/kohtlajarve.php

Nimekiri kajastab jooksvat seisu, kui kinnitatakse uued andmed, siis muutuvad ka kohe antud väljavõttes.