Sünnitoetuse taotlus

Kirjeldus:

Lapse sünnitoetust määratakse lapsevanemale tingimusel, et:
 1) lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on linnaelanik(ud) ja on elanud rahvastikuregistri andmetel linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi;
 2) laps on toetuse taotlemise hetkel registreeritud linnaelanikuks ja elab taotlejaga ühel aadressil.

Juhul kui üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Kohtla-Järve linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi ja teine lapsevanem on rahvastikuregistri järgselt teise omavalitsuse elanik, makstakse sünnitoetust 50% lapse sünnikuupäeval kehtinud määrast.

Lapse sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras. Alates 01.01.2023 sündinud lastel on 1000 eurot kui on täidetud kõik nõuded. Esimene osa 500 eurot, teine ja kolmas osa 250 eurot.

Juhul, kui lapse seaduslik esindaja(d) ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, on õigus määrata toetus lapsendajale, eestkostjale või lapse hoolduspere vanemale. Lapsendajal ja eestkostjal on õigustaotleda toetust pärast kohtulahendi jõustumist, hooldajal pärast lapse perekonnas hooldamise lepingu sõlmimist tingimusel, et laps ei ole kohtulahendi jõustumise või lepingu sõlmimise ajal vanem kui aasta ja kuus kuud ning lapsevanem ei ole saanud sünnitoetust.

Toetust on õigus taotleda 3 (kolme) kuu jooksul lapse sündmise kuupäevast arvates.

Kui kaua läheb?

Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetus välja 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve

Ljudmila Stalina, ljudmila.stalina[a]kjlv.ee, tel 5561 9526
Ljudmila Selivjorstovaludmilla.selivjorstova[a]kjlv.ee, tel 5388 2712
Lilia Falovskaja, lilia.falovskaja[a]kjlv.ee, tel 5886 7482

Estonia pst 38, Kohtla-Järve

Olga Vorobjova, olga.vorobjova[a]kjlv.ee, tel 332 2101
Natalja Gainulina, natalja.gainulina[a]kjlv.ee, tel 5336 6472

Muu info

Kohtla-Järve Linnavalitsus teeb vastuvõtte Kohtla-Järve linna vastsündinutele ja nende vanematele kord kvartalis. Kutse saadetakse lapse rahvastikuregistrijärgsesse elukohta. Küsimuse korral pöörduda Kohtla-Järve Linnavalitsuse haldusjuhi poole telefonil 337 8520.

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud 
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal 

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalosakonda (Keskallee 17, Kohtla-Järve, kab. 5, kab. 7 või Estonia pst 38, Kohtla-Järve). Vastuvõtuajad: E-N 8.30-11.30 ja 13.00-16.00.

Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, lapse sünnitõend.

Blankett:

Sünnitoetuse taotlus DOC  PDF