Täisealise isiku hooldus

Kirjeldus:

 

Täisealise isiku hoolduse eesmärk on hoolduse korraldamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hoolduse seadmisel hinnatakse abivajadust ja sellest tulenevalt määratakse kindlaks hooldaja ülesanded ja kohustused.

Hooldus seatakse hooldatava ja hooldaja nõusolekul.

Hooldaja on kohustatud teatama viivitamatult asjaoludest, mis tingivad hoolduse lõpetamise.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kes teenust osutab?

Hooldaja

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve

Oksana Zaitseva, oksana.zaitseva[a]kjlv.ee, tel 5300 9329

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 17, Kohtla-Järve

kab. 4 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju. Vastuvõtuajad: E, T, N 8.30-11.30 ja 13.30-16.00. 

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaaltöötaja või sotsiaaltöö spetsialist)

Blankett:

  • Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks (täisealised) DOC  PDF