Teabenõue

Kui soovite tutvuda mõne dokumendiga, ligipääsu piiratud juurdepääsuga teabele vm, saate esitada teabenõude. Teabenõudega küsitakse asutuses olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui soovite lihtsalt infot, asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue.

1. Teabenõudja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Teabenõude sisu

See väli on kohustuslik.

3. Soovin tagasisidet