Kohtla-Järve linna veeanalüüsi tulemustega on võimalik kõigil huvilistel tutvuda Terviseameti...

Kohtla-Järve veeanalüüside tulemused 2020

Kohtla-Järve linna veeanalüüsi tulemustega on võimalik kõigil huvilistel tutvuda Terviseameti...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing VBTRANS (registrikood 12252899, aadress...

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing VBTRANS (registrikood 12252899, aadress...

2019. aasta Kohtla-Järve linna veevärkide joogivee kvaliteedi analüüsid tulemustega on...

Kohtla-Järve linna veevärkide joogivee kvaliteedist 2019. aastal

2019. aasta Kohtla-Järve linna veevärkide joogivee kvaliteedi analüüsid tulemustega on...