Keskkonnaamet teatab, et OÜ EKOVIR (registrikood:  10548331 ) (aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 28) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/332499...

OÜ EKOVIR keskkonnaloa nr L.JÄ/332499 muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab, et OÜ EKOVIR (registrikood:  10548331 ) (aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 28) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/332499...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et AS AXIS Tech Estonia (registrikood: ...

AS-i AXIS Tech Estonia keskkonnaluba

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et AS AXIS Tech Estonia (registrikood: ...

Keskkonnaamet teatab, et Aldar Trans OÜ  (registrikood:  12033507 ) (aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 96-4, 31024) poolt esitatud...

Aldar Trans OÜ keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et Aldar Trans OÜ  (registrikood:  12033507 ) (aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Puru tee 96-4, 31024) poolt esitatud...

Keskkonnaamet teatab, et BLRT Refonda Baltic  OÜ (registrikood:  12497282 ) (aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/38) esitatud...

BLRT Refonda Baltic OÜ keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et BLRT Refonda Baltic  OÜ (registrikood:  12497282 ) (aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/38) esitatud...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et 2. veebruari 2021. a korraldusega nr 36 riigihanke „Kohtla-Järve linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine "(riigihanke viitenumber: 230522)...

Kohtla-Järve linnas 13.04.2021. a kehtima hakkav korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et 2. veebruari 2021. a korraldusega nr 36 riigihanke „Kohtla-Järve linnas korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine "(riigihanke viitenumber: 230522)...