Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Idakillustik OÜ (registrikood 12345655; aadress Tuule tn 25, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond; edaspidi ka ettevõte) 13.11.2023...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Idakillustik OÜ esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimise keskkonnaloa muutmise taotluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Idakillustik OÜ (registrikood 12345655; aadress Tuule tn 25, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond; edaspidi ka ettevõte) 13.11.2023...

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte JSK Ida OÜ (registrikood 14504626; aadress Päikese tn 11, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond) esitatud keskkonnaloa...

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte JSK Ida OÜ on tunnistatud nõuetekohaseks

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte JSK Ida OÜ (registrikood 14504626; aadress Päikese tn 11, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond) esitatud keskkonnaloa...

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte BRD Mineral OÜ (registrikood 11156774, aadress Ereda tn 37, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond) esitatud keskkonnaloa nr...

BRD Mineral OÜ keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte BRD Mineral OÜ (registrikood 11156774, aadress Ereda tn 37, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond) esitatud keskkonnaloa nr...

Anname Teile teada, et Keskkonnaametile on esitatud keskkonnakaitseloa taotlus nr T-KL/1020467, menetlus nr M-125899. KeÜS § 43 lg 1 ja 2 kohaselt edastame Teile käesolevaga laekunud...

Keskkonnakaitseloa loa taotlus nr T-KL/1020467, JSK Plastitehas - JSK Ida OÜ (14504626)

Anname Teile teada, et Keskkonnaametile on esitatud keskkonnakaitseloa taotlus nr T-KL/1020467, menetlus nr M-125899. KeÜS § 43 lg 1 ja 2 kohaselt edastame Teile käesolevaga laekunud...

Alates 2021. a oktoobrist on mitmes maailma piirkonnas teatatud enneolematust arvust haiguspuhangutest, mis avaldavad laastavat mõju loomade tervisele ja heaolule ning seavad ohtu...

Koostöö lindude gripi ennetamisel

Alates 2021. a oktoobrist on mitmes maailma piirkonnas teatatud enneolematust arvust haiguspuhangutest, mis avaldavad laastavat mõju loomade tervisele ja heaolule ning seavad ohtu...