Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing VBTRANS (registrikood 12252899, aadress Hariduse tn 6-25, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, Eesti) (edaspidi ettevõte ) esitatud...

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing VBTRANS (registrikood 12252899, aadress Hariduse tn 6-25, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, Eesti) (edaspidi ettevõte ) esitatud...

2019. aasta Kohtla-Järve linna veevärkide joogivee kvaliteedi analüüsid tulemustega on võimalik tutvuda Terviseameti kodulehel: http://vtiav.sm.ee/ Lisainformatsiooni ja infomaterjale...

Kohtla-Järve linna veevärkide joogivee kvaliteedist 2019. aastal

2019. aasta Kohtla-Järve linna veevärkide joogivee kvaliteedi analüüsid tulemustega on võimalik tutvuda Terviseameti kodulehel: http://vtiav.sm.ee/ Lisainformatsiooni ja infomaterjale...

Keskkonnainspektsiooni  tellimisel teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Kohtla-Järve linna Järve linnaosa piirkonnas uuringu "Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete...

Lõhnaaine esinemise vähendamise kavad

Keskkonnainspektsiooni  tellimisel teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Kohtla-Järve linna Järve linnaosa piirkonnas uuringu "Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete...

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et ASi NOVOTRADE INVEST registrikood 10718773 (aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keemia vkt 1c, 30328)...

Keskkonnakompleksloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et ASi NOVOTRADE INVEST registrikood 10718773 (aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keemia vkt 1c, 30328)...

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 ja § 34 Eastman Specialties OÜ (registrikood 10245748) keskkonnakompleksloa nr KKL/162972 muutmise taotluse menetlusse võtmisest ja...

Keskkonnakompleksloa taotluse ja eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 ja § 34 Eastman Specialties OÜ (registrikood 10245748) keskkonnakompleksloa nr KKL/162972 muutmise taotluse menetlusse võtmisest ja...