Keskkond


Keskkonnakaitse on ühiskonna, organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, mille abil kaitstakse nii inimese vahetut elukeskkonda kui ka loodust tervikuna inimtegevuse negatiivsete mõjude eest elujõulise keskkonna säilitamiseks.

Keskkonnakaitse põhiülesandeks on keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, pöörates tähelepanu põhjustele, kuna tagajärgede likvideerimine on tunduvalt kallim ja mõnikord isegi võimatu.

Paljud keskkonda ohustavad probleemid (õhu- ja veesaaste, reovesi, jäätmed, puhta vee joogivee nappus jne) algavad meist endist, teadvustades keskkonnaprobleeme tagame nii endale kui ka tulevastele põlvedele võimalikult head elutingimused.

Kontakt


Keskkonna vanemspetsialist
Margit Juuse
5307 0776
margit.juuse[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 208