Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.

Tööle on võimalik asuda 26. august 2022. a.

Kooli asukoht: Kohtla-Järve linn, Puru tee 38.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
• Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• Juhtimiskompetentsus ja-kogemus;
• Eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada:
1) kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2) elulookirjeldus (CV);
3) esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4) visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/ motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
5) Kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia.
6) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märksõnaga „Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli direktor" saata e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee. 

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena,  kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli direktor" aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 15. mai 2022. a.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309