Vältimatu sotsiaalabi

Kirjeldus:

 

Vältimatu sotsiaalabiga võimaldatakse piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mille andmise vormideks on:

  1. toiduabi;

  2. riideabi – aastaajale vastavad pealisriided, pesu ja jalanõud, riideabina antakse üldjuhul kasutatud rõivad ja jalatsid;

  3. ajutine peavari – hoolekandeasutuse, varjupaiga, turvakodu poolt osutatav ööbimisteenus, mis kindlustab inimesele minimaalsetele tingimustele vastava peavarju ja pesemise võimaluse;

  4. muu materiaalne abi – üldjuhul vastavalt ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmise korrale eraldatud rahaline abi isikutunnistuse või elamisloa taotlemiseks.

Kellele osutatakse?

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse:

  1. Kohtla-Järve linna elanikele kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kohtla-Järve linn;

  2. Kohtla-Järve linna territooriumil viibivatele isikutele, kelle elukohaks ei ole Kohtla-Järve linn;

  3. isikutele, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata.

  4. kinnipidamiskohast vabanenud isikule, kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Kohtla-Järve linn;

  5. välismaalasele, kes abi vajamise ajal viibib ajutiselt Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve (kodukülastused, lisa dokumentide vormistamine):

Ljuba Kuptsova, ljuiba.kuptsova[a]kjlv.ee, tel 33 95 484 (53031214)
Aleksandra Ignatjeva, aleksandra.ignatjeva[a]kjlv.ee, tel 33 95 484 (58607016)

Keskallee 19, Kohtla-Järve (otsuse vormistamine):

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 33 78 558
Elen Hõbemäe, elen.hobemae[a]kjlv.ee, tel 33 78 511