Võlanõustamise taotlemine

Kirjeldus:

 

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgade tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Õigusteenusele on isikul, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Kes maksab?

Võlanõustamisteenus on isikule tasuta teenus.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kes teenust osutab?

MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus, Sompa 5a, 41533 Jõhvi, info tel: 336 4777; 56561742, vlpkeskus@hot.ee

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 19, Kohtla-Järve:

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 33 78 558
Elen Hõbemäe, elen.hobemae[a]kjlv.ee, tel 33 78 511

Blankett:

Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks DOC  PDF