Kohtla-Järve Linnavalitsus    PAKUB TÖÖD    PROJEKTIDE PEASPETSIALISTILE  (tähtajaliselt, täistööajaga kuni 31.01.2021. a. Rahvusvahelise projekti...

Кохтла-Ярвеское городское управление предлагает работу

Kohtla-Järve Linnavalitsus    PAKUB TÖÖD    PROJEKTIDE PEASPETSIALISTILE  (tähtajaliselt, täistööajaga kuni 31.01.2021. a. Rahvusvahelise projekti...

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd    ARENGUTEENISTUSE EHITUSJÄRELEVALVE VANEMSPETSIALISTILE kelle põhiülesandeks on ehitusjärelvalve teostamine vastavalt ehitusseadusele ja...

Кохтла-Ярвеское городское управление предлагает работу

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd    ARENGUTEENISTUSE EHITUSJÄRELEVALVE VANEMSPETSIALISTILE kelle põhiülesandeks on ehitusjärelvalve teostamine vastavalt ehitusseadusele ja...

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd ARENGUTEENISTUSE INFOTÖÖTLUSE VANEMSPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine) kelle põhiülesandeks on geograafiliste andmete kogumine,...

Кохтла-Ярвеское городское управление предлагает работу

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd ARENGUTEENISTUSE INFOTÖÖTLUSE VANEMSPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine) kelle põhiülesandeks on geograafiliste andmete kogumine,...

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd  LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE Linnamajanduse peaspetsialisti peamised tööülesanded on: •  teede olukorraandmete kaardistamine ja...

Кохтла-Ярвеское городское управление предлагает работу

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd  LINNAMAJANDUSE PEASPETSIALISTILE Linnamajanduse peaspetsialisti peamised tööülesanded on: •  teede olukorraandmete kaardistamine ja...

Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi   Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks. Eeldatav tööle asumise...

Кохтла-Ярвеское городское управление предлагает работу

Kohtla-Järve Linnavalitsus  kuulutab välja konkursi   Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks. Eeldatav tööle asumise...

Контакт


Personalijuht
Niina Prussakova
337 8598
niina.prussakova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117