Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu V istungi eelnõud

Istung toimub 11. detsembril k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2013. aasta neljanda lisaeelarve kinnitamine.
2. Maamaksumäära kehtestamine Kohtla-Järve linnas.
3. Kohtla-Järve linna 2014. aasta eelarve kinnitamine. I lugemine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei põhimäärus.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2013. a eelarve muudatuste kinnitamine.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine.
7. Revisjonikomisjoni liikme valimine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.
9. Kohtla-Järve linna poolt vara pärimise kord.
10. Määruste kehtetuks tunnistamine.
11. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine.
12. Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja määramine Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli hoolekogusse.
13. Kohtla-Järve linna eelarvest ühistranspordi toetamise kord.
14. Tagatis projektile „Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Keskallee ja Rahvapargi väljaarendamine“.
15. Tänava- ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord.
16. Kohtla-Järve linna Sompa, Kukruse ja Oru linnaosade soojuse doteerimise kord.
17. Kinnistu Katse tn 3 võõrandamine alandatud hinnaga eelläbirääkimisega pakkumise korras.

+ Dokumendid