Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Kohtla-Järve Linnavolikogu XXVIII koosseisu XLIV istungi eelnõud

Istung toimub 31. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Laenu võtmine.
2. Kohtla-Järve linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine.
3. Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 kinnistu, Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneeringu algatamine.
5. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 kinnistu, Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
6. Keskkonnaministrilt loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa võõrandamiseks.
7. Keskkonnaministrilt loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maa  võõrandamiseks.
8. Kinnisomanditest loobumine.
9. Sotsiaaleluruumi staatuse kehtetuks tunnistamine.
10. Sotsiaaleluruumi staatuse kehtetuks tunnistamine.
11. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine.
12. Noorsoo- ja spordikomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst.
13. Eelarvekomisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst.

+ Dokumendid