Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Jaanuar 2019 – September 2020
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 01. detsembril k.a kell 15.00 elektrooniliselt rakenduses Zoom.
 
Päevakord: 
 
1.Eelarvekomisjoni 2021. a töökava arutamine ja kinnitamine.
Ettekandja: komisjoni esimees Valentina Kutuzova. 
 
2.Linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu menetluses olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu:
 
2.1.Eelarvekomisjon on määratud määruse eelnõu " Kohtla-Järve linna 2020. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine" juhtivkomisjoniks. Muudatusettepanekute läbivaatamine ja arvamuse andmine.
Ettekandjad: abilinnapea  Viive Keskküla ja komisjoni esimees Valentina Kutuzova. 
 
2.2. Eelarvekomisjon on määratud määruse eelnõu " Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine" juhtivkomisjoniks. Muudatusettepanekute läbivaatamine ja arvamuse andmine.
Ettekandjad: abilinnapea  Viive Keskküla ja komisjoni esimees Valentina Kutuzova.