Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 10. aprillil k.a kell 15.00  OÜ Järve Biopuhastus peakontoris aadressil Uus-Tehase tn 3, 30328 Kohtla-Järve.

Päevakord:
1. OÜ Järve Biopuhastus arengu- ja hinnastrateegia.
Ettekandja: osaühingu Järve Biopuhastus  juhatuse liige Vladislav Korzanov.
2. Volikogu istungi päevakorra kavandis olevate linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu.