Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 27. juunil k.a kell 14.00 linnavolikogu istungite saalis.

Päevakord:

Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 vastuvõtmine" arutamine ja arvamuse andmine.
Ettekandja abilinnapea Viive Keskküla.