Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjoni- ja eelarvekomisjoni ühine koosolek toimub 10. septembril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:

1.      Reservfondi raha kasutamine 2019.aastal.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla
2.      Kohtla-Järve linna 2019. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla
3.      Linna investeeringute eelarve täitmise analüüs.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla
4.      Järgmise volikogu istungi päevakorra kavandis olevate linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu