Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Jaanuar 2019 – September 2020
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 15. juunil k.a kell 12:00 elektroonilises vormis Zoom rakenduses.
 
Päevakord: 
 
1. Eelarvekomisjon on määratud määruse eelnõu "Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvõtmine" juhtivkomisjoniks. Muudatusettepanekute läbivaatamine ja arvamuse andmine. 
Ettekandjad: abilinnapea  Viive Keskküla ja komisjoni esimees Valentina Kutuzova.