Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 13. novembril k.a kell 15.00 linnavolikogu esimehe kabinetis 215.

Päevakord:

1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused. Ettekandja abilinnapea Viive Keskküla.

2. Volikogu menetluses olevate eelnõude arutelu:
2.1. Kohtla-Järve linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
2.2. Audiitori määramine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
2.3. Auto kasutusrendilepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
2.4. Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
2.5. Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.

3. Eelarvekomisjoni 2020. aasta tööplaani arutamine. Vastutav – Valentina Kutuzova.
4. Muud küsimused.