Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Jaanuar 2019 – September 2020
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarve- ja revisjonikomisjoni ühine koosolek toimub 13. aprillil k.a kell 14:00 elektroonilises vormis Zoom rakenduses.
 
Päevakord: 
 
1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused. Lühianalüüs. 
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
2. Energia tarbimise analüüs renoveeritud linnavalitsuse hallatavates asutustes (koolid, kultuuriasutused). 
Ettekandja: abilinnapea Vitali Borodin.
3. 2021.a eelarve teede remondiks. 
Ettekandja abilinnapea Deniss Veršinin.
4. Volikogu istungi päevakorra kavandis olevate linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu.