Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Aruanne oktoober, 2020 – august, 2021

Jaanuar 2019 – September 2020

Aruanded 2018