Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020

Töökava 2019

Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub  29. juunil  k.a kell 13.00  elektroonilises vormis keskkonnas Zoom.
 
Päevakord: 
 
1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused. 
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla. 
 
2. Linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu menetluses olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu:
2.1. Eelarvekomisjon on määratud määruse eelnõu "Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 vastuvõtmine" juhtivkomisjoniks.  Muudatusettepanekute läbivaatamine ja arvamuse andmine. 
Ettekandja: komisjoni esimees Valentina Kutuzova.
 
3. Rahaliste vahendite jaotamine linnaosade vahel viimase kolme aasta jooksul (teed, valgustus, investeeringud 2017, 2018, 2019). 
Ettekandja: linnapea Ljudmilla Jantšenko.
Kaasettekandjad: abilinnapead Viive Keskküla ja Deniss Veršinin.
 
4. Muud küsimused