Eelarvekomisjon 


Daniil Starodubtsev  esimees
Viktor Andrejev – aseesimees
Nikolai Kutašov
Arne Berendsen
Valentina Kutuzova

 

Protokollid 

 

Töökava 2023

Töökava 2022

Töökava 2021

Aruanne november 2022 – september 2023

Aruanne 2022

Aruanne oktoober 2020 – august 2021

 

Eelarvekomisjoni koosolek 08.11.2023

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarve komisjoni järgmine koosolek toimub ELEKTROONILISELT Teams keskkonnas k.a 8. novembril kell 15:00. 

Koosoleku päevakord:

1. Lisaeelarve ja selle kohta laekunud muudatusettepanekute arutelu (esitada lõplik eelnõu 13.11.2023 või varem).

Ettekandja: Finantsteenistuse peaspetsialist eelarve täitmise ja raamatupidamise alal Moonika Matti.
Kaasettekandja: Finantsteenistuse peaspetsialist Valentina Satsuta

Kaasettekandjad: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov, linnapea Virve Linder, sotsiaalvaldkonna abilinnapea Olga Pihlak, haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Kaire Jõe.

2. Spordikeskuse uue juhiga tutvumine ja asutuse töö arutamine.

a. Jooksva eelarve täitmine, tulud ja kulud, järgmise aasta eelarve ja tulubaasi planeerimine. Teenuste müük – kas on see aktiivsem läinud? Kas pakume välja Eesti klubidele täislahendused, nn paketid (nt majutus + treeningud + toitlustamine)?

b. Revidendi akt. Kas on rikkumised eelmiselt aastalt likvideeritud?

c. Kas veebilehel on parendused tehtud (sh direktori ja töötajate fotod, nimed; uudised, tööajad, hinnakiri, teenuste nimekiri, spordihooned, sündmused, linnaklubid, lastesünnipäevad)

Ettekandja: Spordikeskuse direktor

Kaasettekandja: Eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev

3. Linna hoonete fassaadi renoveerimise finantseerimisvõimalused (nt KredEx)

Ettekandja: arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Erik Setškov

4. Kaasav eelarve

Ettekandja: Eelarvekomisjoni esimees Daniil Starodubtsev

5. Muud küsimused