Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu XIII istung

Istung toimub 28. aprillil k.a kell 15:00 linnavolikogu istungite saalis.
 
Päevakorra kavand:
 
1. Arenguteenistuse abilinnapeale umbusalduse avaldamine.
Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka.
Kaasettekandja: arenguteenistuse abilinnapea Riina Ivanova.
2. Endisele Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmele Viive Keskküla hüvituse maksmine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
3. Endisele Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmele Niina Aleksejeva hüvituse maksmine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
4. Endisele Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmele Deniss Veršinin hüvituse maksmine.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
5. Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
 
 
 
 

Eelnõud

Kohtla-Järve Linnavolikogu XIX koosseisu VII istungi eelnõud

Istung toimub 31. jaanuaril k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite saalis.

1. Kohtla-Järve linna 2018. aasta eelarve vastuvõtmine.
2. Laenu võtmine.
3. Ahtme klubi ja Oru klubi ümberkorraldamine Ahtme klubiks.
4. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 kinnistu, Ravi tänava puupargi ning ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate lõikude detailplaneeringu vastuvõtmine.
5. Kohtla-Järve linna aukodaniku nimetuse omistamine.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 1. novembri 2017. a otsuse nr 2 „Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine" muutmine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine.