15.03.23

Usume, et kodanike kaasamine linna juhtimisse võimaldab tõsta kodanike osalust nende elu mõjutavate otsuste tegemisel. Lisaks võimaldab selline lähenemine linnapoliitika kujundamisel arvestada elanike arvamuse ja huvidega. See aitab muuta linna elamiseks atraktiivsemaks ning rahuldada suurema elanike arvu vajadusi.

Kaasates kodanikke probleemide lahendamisse ja linna juhtimisse, soovime kaasa aidata linna elukvaliteedi parandamisele. Oleme huvitatud usalduslikust suhtest linnavalitsuse ja meie elanike vahel ning sellest, et elanikel oleks võimalus panustada elutingimuste parandamisse. Selline lähenemine võimaldab meil saada tagasisidet, välja selgitada, millised probleemid on meie kodanike jaoks kõige pakilisemad, ja aidata kaasa probleemide tõhusamale lahendamisele.

Kaasav eelarve

Ideid kaasava eelarve ehk rahvaeelarve jagamiseks võetakse Kohtla-Järvel vastu alates aastast 2021. Sisuliselt kaasav eelarve on iga-aastane linlaste saadetud ja nende poolt ka valitud ühe idee realiseerimine linna eelarve eest.

Idee kaasava eelarve konkursil osalemiseks saab esitada iga linnaelanik. Ideede vastavust konkursil osalemiseks esitatud nõuetele hindab spetsiaalne komisjon. Valiku läbinud projektid lähevad üldhääletusele, millest võtavad osa ainult registreeritud Kohtla-Järve elanikud.

Räägi kaasa

2022. aasta augusti alguses viis Linnavalitsus kõigis Kohtla-Järve linnaosades läbi ürituste sarja "Räägi kaasa", millesse olid kaasatud linnaosade elanikud ning mille eesmärk oli koguda ideid arengukava koostamiseks. Elanikud said oma mõtteid ja ettepanekuid esitada ka elektrooniliselt. Hetkel on tegemist esimese sellelaadse üritusega, mil arengukava koostamisse on kaasatud absoluutselt kõik linnaelanikud.