Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020

Töökava 2019

Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 13. augustil k.a kell 14.00 ühiselt revisjonikomisjoniga linnavolikogu istungite saalis.
 
Päevakord:
 
1. OÜ OSK Grupp arenguperspektiivid ja eelarvestrateegia.
Ettekandjad: abilinnapea Deniss Veršinin, OÜ OSK GRUPP juhatuse liige Leonid Hokkonen. 
 
2. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla. 
 
3. Linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu menetluses olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu:
3.1.Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri. 
Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin.                  
3.2.Kinnistu võõrandamine avaliku enampakkumise korras.
Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin. 
3.3.Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise korra muutmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.                                         
3.4.Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava 2020-2024 heakskiitmine
Ettekandja: abilinnapea Vitali Borodin.
 
4. Muud küsimused.