Eelarvekomisjon 


Daniil Starodubtsev  esimees
Raissa Varess – aseesimees
Viktor Andrejev
Arne Berendsen
Valentina Kutuzova

 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Aruanne oktoober, 2020 – august, 2021

Jaanuar 2019 – September 2020

Aruanded 2018

 

Koosolek

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 19. jaanuaril k.a kell 15:00  Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones.
 
Päevakord: 
 
1. 2022. aasta eelarve. I lugemiseks ettevalmistamine, ideede jagamine ja ettepanekute vajaduse tegemise arutlemine.  
 
2. 2022.aasta komisjoni töökava lõplik arutlemine ja kinnitamine.
 
3. EELNÕU. Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. septembri 2015. a määruse nr 75 „Kohtla-Järve linna põhimäärus" muutmine. 
 
4. EELNÕU. Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. veebruari 2014. a määruse nr 20 „Kohtla-Järve linna avalikel bussiliinidel sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine. 
 
5. EENÕU. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord" muutmine. 
 
6. Ülesolevates punktides mainitud küsimustele komisjoni seisukoha vormistamine eestseisuse koosolekul väljendamiseks.
 
7. Muud relevantsed küsimused nende tekitamisel koosoleku käigus.