Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020

Töökava 2019

Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjoni- ja eelarvekomisjoni ühine koosolek toimub 11. märtsil k.a kell 15.00 linnavalitsuse hoones kab 215.

Päevakord:

1. 2020. a eelarve teede remondiks.

Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin.

2. Sotsiaalsfääri eelarve.

Ettekandja: abilinnapea  Viive Keskküla.

3. Linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu menetluses olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu:

3.1. Eelarvekomisjon on määratud määruse eelnõu " Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord" muutmine" juhtivkomisjoniks.  Muudatusettepanekute läbivaatamine ja arvamuse andmine.

3.2. Eelarvekomisjon on määratud määruse eelnõu "Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 4 „Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine" muutmine" juhtivkomisjoniks. Muudatusettepanekute läbivaatamine ja arvamuse andmine.

3.3. Teiste menetluses olevate eelnõude arutelu.