Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020

Töökava 2019

Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 11.detsembril k.a kell 15.00 linnavalitsuse hoones kab 215.

Päevakord:

1. Liiklemise ohutus koolide, lasteaedade, sotsiaalasutuste ning vanurite hooldekodu ümbruses.
    Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin.
2. Kohtla-Järve linna 2020. aasta eelarve.
    Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
3. Teised volikogu istungi päevakorra kavandis olevate linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu.