Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Aruanne oktoober, 2020 – august, 2021

Jaanuar 2019 – September 2020

Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarve- ja revisjonikomisjoni ühine koosolek toimub 14. septembril k.a kell 14:00 elektroonilises vormis Zoom rakenduses.
 
Päevakord: 
 
1. Linna eelarve täitmisega seotud küsimused. Lühianalüüs. 
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
2. Korteriühistutele raha eraldamine linna eelarvest teede remondiks.
Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin.
3. Volikogu menetluses olevate eelnõude arutelu: 
3.1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2018. a määruse nr 35 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine. 
Ettekandja: abilinnapea Niina Aleksejeva.
3.2. Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus. 
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
3.3. Kohtla-Järve linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine. 
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
3.4. Eesti Vabariigi omandis oleva Lehe tn 7a kinnistu osa Kohtla-Järve linna omandisse taotlemine. 
Ettekandja: abilinnapea Vitali Borodin.