Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020

Töökava 2019

Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub  4. juunil k.a kell 15.00 elektroonses keskkonnas Zoom.
 
Päevakord: 
 
1.Linna eelarve täitmisega seotud küsimused.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
 
2.Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli renoveerimine.
Ettekandjad: abilinnapead Niina Aleksejeva ja Vitali Borodin.
 
3. Linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu menetluses olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu:
3.1.Kohtla-Järve linna 2020. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
 
4. Muud küsimused.