Eelarvekomisjon 


Daniil Starodubtsev  esimees
Viktor Andrejev – aseesimees
Nikolai Kutašov
Arne Berendsen
Valentina Kutuzova

 

Protokollid 

 

Töökava 2023

Töökava 2022

Töökava 2021

 

Aruanne 2022

Aruanne oktoober 2020 – august 2021

 

Eelarvekomisjoni koosolek 07.03.2023

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarve komisjoni erakorraline koosolek toimub k.a
07. märtsil kell 15:00
Kohtla-Järve Linnavalitsuses, väikeses saalis, esimesel korrusel aadressiga Keskallee 19, Kohtla-Järve.

Koosoleku päevakord:

1. Eelarve II lugemine. Muudatusettepanekud. Otsuse vastuvõtmine eelarve eelnõu linna volikogu saatmiseks
Ettekandja Elina Visk
Kaasettekandja Daniil Starodubtsev

 

2. Eelarve kriisiolukord. Kuidas taasalustada investeeringud. Eelarve tulude kasvatamise võimalused
Ettekandja Elina Visk
Kaasettekandja Daniil Starodubtsev

 

3. Kesklinna uue koolihoone ehitamisest II

 

4. VOLIS süsteemi finantseerimine linna eelarvest ja kiireim kasutuselevõtt (korduv!)

 

5. Sünnitoetuse tõstmine 1000 euroni. EK otsus tehtud 12.2022. Jooksev seis

 

6. Koolieelsete asutuste ja koolide võrgu optimeerimine (al. septembrist ootame muudetud ettepanekut haridusosakonnalt). Jooksev seis

 

7. Eelarve komisjoni otsuste koondtabel (alates aastast 2022)
Ettekandja Valentina Kutuzova