Eelarvekomisjon 


Daniil Starodubtsev  esimees
Viktor Andrejev – aseesimees
Nikolai Kutašov
Arne Berendsen
Valentina Kutuzova

 

Protokollid 

 

Töökava 2022

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

 

Aruanne oktoober, 2020 – august, 2021

Jaanuar 2019 – September 2020

Aruanded 2018

 

Koosolek

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 15. juunil k.a kell 15:30 linnavolikogu istungite väikses saalis aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve.
 
Päevakord: 
 
1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2022.a eelarved ja töötajate koosseis .
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
2. Kohtla-Järve linna kooli- ja lasteaia võrgustiku korrastamine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea Ljudmila Jantšenko.
3. Kohtla-Järve linna 2021. a konsolideeritud majandusaasta aruandega tutvumine.
4. Kohtla-Järve eelarve strateegia 2023-2026 eelnõuga tutvumine.