Eelarvekomisjon


Valentina Kutuzova - esimees
Riina Ivanova – aseesimees
Nikolai Kutašov
Jevgenia Maksimova
Maria Timofejeva 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Eelarvekomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni koosolek toimub 8. oktoobril k.a kell 15.00 linnavalitsuse hoones kab 215.

Päevakord:

1. Kohtla-Järve linna 2019.a eelarvest raha eraldamine MTÜ-tele ja korteriühistutele.
Ettekandja abilinnapea Viive Keskküla.

2. Volikogu menetluses olevate eelnõude arutelu:
2.1.Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
VÕI
Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
Ettekandja linnaarhitekt Rita Burenkova.
2.2.Kohtla-Järve Linnavolikogu 7. mai 2003. a määruse nr 16 „SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ühinemine" osaline kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja linnasekretär Anna Generalova.
2.3.Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine.
Ettekandja linnasekretär Anna Generalova.
2.4.Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 4 „Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine" muutmine.
Ettekandja Valentina Kutuzova.