Hariduse- ja kultuurikomisjon


Svetlana Skorobogatova – esimees
Raissa Baženova – aseesimees
Anna Rentik
Svetlana Korotkova
Ljudmilla Latt
Olga Golovatšjova
Julia Kalamajeva
Ülle Kumpin
Eduard Odinets 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Hariduse- ja kultuurikomisjoni protokoll-> Otsi

Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

 
Kohtla-Järve Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 16. septembril k.a kell 13.00 Kohtla-Järve Ahtme klubis.
 
Päevakord:
 
1. Koolide õpilaste arvu monitooring. Sisseastumine 1.klassi.
Ettekandja: hariduse vanemspetsialist Anna Antson.
2. Kohtla-Järve Ahtme linnaosa kultuurielu korraldamisega seotud väljakutsed (Ahtme klubi näitel).
Ettekandja: Tatjana Novožilova, kaasettekandja Svetlana Korotkova.
3. Aasta Õpetaja konkursi võitjate autasustamine ja vastuvõtu korraldamine.(Sotsiaalteenistus)
4. Tulevase linnavolikogu  istungi päevakorra  küsimused.
5. Hariduse ja kultuuri toetuste andmine.