Järve linnaosa


Järve linnaosa üldplaneering - Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneering on kehtestatud 20. veebruari 2008.a  otsusega nr 265

Dokumendid  
Seletuskiri PDF 3,6 MB
KSH aruanne PDF 18 MB
Kaardid  
Maakasutus PDF 3,4 MB
Soojus- ja gaasitrassid PDF 2,0 MB
Kanalisatsioon PDF 2,1 MB
Veetrassid PDF 2,0 MB
Elektrivarustus ja sideliinid PDF 3,9 MB
Tänavavalgustus PDF 1,1 MB
Miljööväärtuslikud alad PDF 1,5 MB
Üldkasutatavate hoonete maa PDF 2,4 MB 
Spordirajatiste maa PDF 2,3 MB
Maavarad ja altkaevandatud alad PDF 1,8 MB
Kavandatav tööstuspark PDF 2,5 MB
Mürakaart (päev) PDF 1,6 MB
Mürakaart (öö) PDF 1,4 MB
Piirimuudatuste ettepanekud PDF 1,1 MB