Majanduskomisjon


Viktoria Tsventarnaja – esimees
Mark Fjodorov – aseesimees
Valeri Korb
Vjatšeslav Stankevitš
Julia Leontjeva
Vladimir Evve
Kersti Juuse
Ilja Jefimov
Jelena Netšajeva 
Julia Kropatševa

Protokollid - Valige - Protokoll -> Majanduskomisjoni protokoll-> Otsi

Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
Aruanded 01.01.2019. a - 01.09. 2019. a

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 18. märts 2020. a kell 14.00 elektroonilises vormis.

Päevakord:

1. Jäätmemajandus (korraldatud jäätmevedu, sorteerimise ja järelevalve). Ettekandjad: Deniss Veršinin, Kersti Juuse ja OÜ Ekovir esindaja Stanislav Matišinets.

2. Jalakäijate ohutus. Liiklusmärkide paigaldamine: plaanid ja täitmine. Ülekäiguradade ohutus pimedal ajal. Ettekandja: Deniss Veršinin.

3. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Nõudest loobumine" läbivaatamine.

4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 4 „Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine" muutmine eelnõu läbivaatamine. 

5. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord" muutmine eelnõu läbivaatamine. 

6. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine" läbivaatamine.

7. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 26 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord" muutmine läbivaatamine ja ühine arutelu.

8. Muud küsimused.