Majanduskomisjon


Viktoria Tsventarnaja – esimees
Mark Fjodorov – aseesimees
Valeri Korb
Vjatšeslav Stankevitš
Julia Leontjeva
Vladimir Evve
Kersti Juuse
Ilja Jefimov
Jelena Netšajeva 
Julia Kropatševa

Protokollid - Valige - Protokoll -> Majanduskomisjoni protokoll-> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 01.01.2019. a - 01.09. 2019. a

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 17. oktoobril kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:

1. Kütteperioodi algus linnas, põhjalik ülevaade. Kutsutud VKG Soojus AS, OSK Grupp OÜ esindajad ja Kohtla-Järve linnaosade abilinnapead.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 vastuvõtmine" läbivaatamine ja arutamine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve Linnavolikogu 7. mai 2003. a määruse nr 16 „SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ühinemine"  osaline kehtetuks tunnistamine" läbivaatamine ja arutamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" läbivaatamine ja arutamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" läbivaatamine ja arutamine.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 4 „Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine" muutmine" läbivaatamine ja arutamine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" läbivaatamine ja arutamine.
8. Majanduskomisjoni oktoober 2019. a – oktoober 2020.a  tööplaani kinnitamine.
9. Muud küsimused.