Puudega laste tugiteenused läbi

Puudega laste tugiteenused läbi Sotsiaalkindlustusameti.

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transpordi teenust suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapseealiseks alla 18-aastast isikut).

Teenuste aastaseks mahuks on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta. Osutatud teenustundide arv sõltub teenuseosutaja poolsest hinnakirjast, aga ei või olla väiksem kui 702 h teenust aastas, kui laps on üks-ühele lapsehoiu või tugiisiku teenusel. Kui laps on hoius asutuses või lapsehoidja hoiab rohkem kui ühte last, siis on õigus saada minimaalselt 878 teenustundi aastas.

Teenusteks ette nähtud summa eest on võimalik teenuste osutamist taotleda üksnes Sotsiaalkindlustusameti hankepartnerite juures.

Teenuste taotlemine algab kohalikust omavalitsuse üksusest (KOV). Lapse seaduslik esindaja peab kõigepealt pöörduma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse poole, kus vanemale selgitatakse KOV-i korraldatavate  teenuste saamise tingimusi ja korda ning lisarahastamise võimalusi. Raske ja sügava puudega laste puhul peab KOV hindama teenuse vajaduse iga lapse puhul individuaalselt. Teenuse vajadus hinnatakse kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ja fikseeritakse lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Lisaks on KOV töötajal õigus juurde küsida taotlejalt täiendavaid dokumente (rehabilitatsiooniplaan, haridusasutuses koostatud arenduskava) ja vestelda lapsele oluliste võrgustikuliikmetega.

Seadused

Kohtla-Järve linna õigusaktid

Kontakt


Sotsiaalkindlustusameti projektimeeskonna kontakt Ida piirkond 
Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa

Ursula Randlaine
Keskväljak 1, Jõhvi 41531
337 9718, 5346 7887
ursula.Randlaine@sotsiaalkindlustusamet.ee

 


Täendav info:

Sotsiaaltöö spetsialist: 

Oksana Zaitseva
339 5485
oksana.zaitseva[a]kjlv.ee
Keskallee 17 каb 4
E., T., N.: 8.30-12.00 ja 13.00-16.30