Sotsiaaltöö


Sotsiaalhoolekande korraldamisega Kohtla-Järve linnas tegeleb Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistus ja Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse alla kuulub lastekaitsega ja sotsiaalhoolekandega seotud küsimuste lahendamine. Kohtla-Järve linna sotsiaalteenused ja –toetused, hallatavad asutused voldik.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhitegevusalaks on sotsiaalteenuste osutamine Kohtla-Järve linnas ja koosneb sotsiaalhoolekandekeskusest ja sotsiaalüksustest.

Sotsiaalteenuseid osutavad asutused on:

  1. Sotsiaalteenuste büroo Järve linnaosas (Keskallee 17, 30321 Kohtla-Järve);
  2. Kohtla-Järve Laste turvakodu (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
  3. Sotsiaalmaja (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
  4. Järve pensionäride päevakeskus (Järveküla tee 57, 30321 Kohtla-Järve);
  5. Ahtme pensionäride päevakekus (Maleva 49, 31025 Kohtla-Järve);
  6. Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve) voldik.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse sotsiaalteenuste kohta on võimalik informatsiooni saada veebileheküljelt http://www.kjshkk.ee.

 

Tervishoid


Praegu osutavad Kohtla-Järvel üldarstiabi peamiselt perearstid. Linna territooriumil töötab kaks perearstikeskust, OÜ Järve Tervisekeskus ja OÜ Puru Tervisekeskus. Kümme perearsti töötab füüsilisest isikust ettevõtjana. Spetsialiseeritud ambulatoorset abi osutavad polikliinikutes vastu võtvad eriarstid.

SA Ida-Viru Keskhaigla on Haigekassa suurim lepingupartner ja ainus keskhaigla Viru regioonis. Haigla koosseisus on kirurgia-, sise-, hamba-, taastus- ja hooldusravikliinik, kaheksa meditsiinilist teenistust ning hooldekodu. Haigla teenindab u 150 000 elanikuga piirkonda ning annab tööd u 1100-le töötajale, sh enam kui 160 arstile.

Haiglal on koostööleping Tartu Ülikooli Kliinikumi ning Narva Haiglaga. Keskhaigla arstid võtavad vastu maakonna polikliinikutes Kohtla-Järve Järve ja Ahtme linnaosas ning Kiviõlis ja Sillamäel.

 

Kontaktid:

 

SA Ida-Viru Keskhaigla
Tervise tn 1, 31025, Kohtla-Järve linn
+372 331 1133
www.ivkh.ee
info@ivkh.ee

Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskus

Sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskus „Torujõe noortekodu"

 

SA Ahtme Haigla
ambulatoorne ja statsionaarne psühhiaatriline abi
Ahtme mnt 95, 31027, Kohtla-Järve linn
+372 336 6200
ahtmehaigla@ahtmehaigla.ee