Ревизионная комиссия 


Янек Пахка - председатель
Евгений Салтыков – заместитель
Даниил Стародубцев

 

Протоколы - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Программа 2022

Программа 2021

Программа 2020

Программа 2019

Рабочие планы 2018

Отчеты 2020

Отчеты 2019

Отчеты 2018

 

Собрание и повестка дня

Собрание ревизионной комиссии Кохтла-Ярвеского Городского собрания состоится 12 мая 2022 года в 15:00 в малом зале заседаний городского собрания по адресу Кескаллее, 19, г. Кохтла-Ярве. 

Повестка дня на эстонском языке:

1. Esindaja määramine kaasava eelarve komisjoni.
2. Kohtla-Järve Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevuse ja vara kasutamise sihipärasuse kontroll.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu finantsdokumentatsiooniga tutvumise kokkuvõtte tegemine.
4. Muud küsimused.