Заседания и проекты решений


Плановые заседания Городского Собрания проводятся в последний четверг каждого месяца в 15 часов. В июле заседания не проводятся. Если день планового заседания выпадает на государственный праздник или есть необходимость перенести время заседания, председатель Городского Собрания назначает другое время и информирует об изменениях на предварительном заседании.

Протоколы - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll  -> Otsi

Прямые трансляции заседаний Городского Собрания


XIV заседание XX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 26 мая 2022 года в 15:00 в зале заседаний горсобрания, Kескаллее 19.
 
Проект повестки дня на эстонском языке:
 
1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruse nr 96 „Kohtla-Järve
Linnavalitsuse põhimäärus" muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna
koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning
maksmise ja kasutamise kord" muutmine.
Ettekandja: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Eduard Odinets.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Daniil Starodubtsev.
4. Kohtla-Järve Keskraamatukogu põhimäärus.
Ettekandja: haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu.
5. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks ja linnavara tasuta võõrandamine.
Ettekandja: haridus- ja kultuuriteenistuse abilinnapea Kristiine Agu.
Kaasettekandja: juhtivkomisjoni esimees Svetlana Vladimirova.
6. Kinnistu võõrandamine otsustuskorras.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: linnavara peaspetsialist Tatjana Orlova.
7. Kinnistu võõrandamine avaliku enampakkumise korras.
Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
Kaasettekandja: linnavara peaspetsialist Tatjana Orlova.
 

Проекты правовых актов на эстонском языке