Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Kirjeldus:      

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Kohtla-Järve linnas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses. Riigi poolt eraldatav huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus on mõeldud 7–19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal

Toetust saab taotleda Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ning linna territooriumil huviharidust ja huvitegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik, kus osalejateks on noored ning HEV noore seaduslik esindaja.
Õigusaktid:

Kontakt:

Anna Antson, anna.antson[a]kjlv.ee, tel 337 8518

Taotlemine e-posti teel

Vajalikud sammud:

Taotlus esitatakse elektrooniliselt aadressile linnavalitsus[a]kjlv.ee vastavalt kinnitatud vormile (vt allpool)

Blankett: Huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks PDF

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise kohta PDF