Kaeveloa taotlemine

Kirjeldus:

Kaevetööd on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba või ehitusteatis. Teel teehoiuväliseid või teehoiutöid tegev juriidiline või füüsiline isik kannab täielikku vastutust kooskõlastatud tehnoloogia, tähtaegade, kvaliteedi ja liiklusohutuse nõuete täitmise eest. Omanikujärelevalve kaevetööle tellib ja rahastab kaevetöö tellija.  Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul, teekatet ja haljastust vähimal kahjustaval viisil. 

Kui kaua läheb?

Nõuetele vastava taotluse ja sellele lisatud vajalike dokumentide põhjal otsustab loakomisjon kaeveloa andmise või loa andmisest keeldumise 10 tööpäeva jooksul. Kaeveluba väljastatakse järelevalvet teostava ametiisiku poolt 5 tööpäeva jooksul peale loakomisjoni otsust, aga mitte enne loakomisjoni poolt kehtestatud täiendavate tingimuste täitmist.

Õigusaktid:

Kontakt:

Andres Suuban, andres.suuban[a]kjlv.ee, tel 5855 3345 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

 

Täitke eelnevalt allolev täidetav blankett (Kaeveloa taotlus).

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Täidetav blankett:

 

Kaeveloa taotlus (täidetav, digiallkirjastamiseks)

E-vorm:

 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsuse majandus- ja haldusosakonda (Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab 202). Vastuvõtuajad: kokkuleppel tel 5855 3345

Täitke eelnevalt allolev blankett või küsige blankett kohapealt. 

Vajalikud dokumendid:

  • Kaeveloa taotlus
  • Vajalikud joonised või projektid. Vähemalt üldine joonis peab taotlusega kaasas olema.
  • Vajadusel nõusolek eramaa omanikult kaevetöö lubamiseks tema maale.
  • Vajadusel tänava ajutise sulgemise luba ja liikluse ajutise ümberkorralduse skeem.

Blankett:

Kaeveloa taotlus DOC PDF
Avariikaevetööde akt DOC PDF