Majanduskomisjon


Viktoria Tsventarnaja – esimees
Mark Fjodorov – aseesimees
Valeri Korb
Vjatšeslav Stankevitš
Julia Leontjeva
Vladimir Evve
Kersti Juuse
Ilja Jefimov
Jelena Netšajeva 
Julia Kropatševa

Protokollid - Valige - Protokoll -> Majanduskomisjoni protokoll-> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 14. juunil kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:

1. Suuremate projektide teostamine linnas, sh Ahtme keskus, Spordikeskus, teede rekonstrueerimised. Põhjalik ülevaade.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. märtsi 2013. a määruse nr 166 „Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu põhimäärus" kehtetuks tunnistamine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Rahvakohtunikukandidaatide valimine" läbivaatamine ja arutamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine" läbivaatamine ja arutamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine" läbivaatamine ja arutamine.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve linna 2018. Aasta konsolideeritud majandusaasta  aruande kinnitamine" läbivaatamine ja arutamine.
7. Muud küsimused.