Majanduskomisjon


Viktoria Tsventarnaja – esimees
Mark Fjodorov – aseesimees
Valeri Korb
Vjatšeslav Stankevitš
Julia Leontjeva
Vladimir Evve
Kersti Juuse
Jelena Netšajeva 
Julia Kropatševa 
Tatjana Sautner
 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Majanduskomisjoni protokoll-> Otsi

Töökava 2021
Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
September 2019. a - september 2020. a
Aruanded 01.01.2019. a - 01.09. 2019. a

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 8. juunil 2021. a kell 14:00  elektroonses keskkonnas Zoom.
 

Päevakord:

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu  „Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2021-2026 vastuvõtmine" läbivaatamine.
Ettekandja: sotsiaalteenistuse  abilinnapea pr Niina Aleksejeva.
 
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord" muutmine läbivaatamine.
Ettekandja: sotsiaalteenistuse  abilinnapea pr Niina Aleksejeva.
 
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu "Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine" läbivaatamine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea pr Viive Keskküla.
 
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvõtmine" läbivaatamine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea pr Viive Keskküla.
 
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse  eelnõu „Kohtla-Järve linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta  aruande kinnitamine" läbivaatamine.
Ettekandja: finantsteenistuse abilinnapea pr Viive Keskküla.
 
6. Muud küsimused.