Majanduskomisjon


1. Mare Roosileht – esimees
2. Vladimir Tšužas – aseesimees
3. Deniss Veršinin
4. Valeri Korb
5. Jevgeni Saltõkov
6. Jaanek Pahka
7. Sergei Lvov

 
 
Töökava 2023
Töökava 2021


Aruanne 2022

 

Majanduskomisjoni koosolek 17.01.2023

Majanduskomisjoni istung toimub 17.01.2023. a, kell 16.00 linnavalitsuse väikeses saalis.
 
Päevakord:
 

1. Olulisemad probleemid, väljakutsed linna majanduses, käimasolevate projektide, sh Kesklinna põhikooli ehitus, hetkeseis
Ettekandja: majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodin
 

2. Konkreetne ülevaade (nimetada meetmed) Euroopa Liidu struktuuritoetuste võimaluste kohta, mis aitavad kaasa Kohtla-Järve linna arengule
Ettekandja: Arenguteenistuse arendusnõunik Anton Makarjev
 

3. Kohtla-Järve linna plaanid Ida-Virumaa arengustrateegia tegevuskavas (MATA 2023 raames)
Mis on tehtud ja mis on plaanis teha 2023. aastal seoses linnaelanike poolt tehtud ettepanekutega
Ettekandja: Arenguteenistuse arendusnõunik Anton Makarjev
 

4. Majanduskomisjoni 2023. aasta tööplaani koostamine/kinnitamine
Ettekandja: Mare Roosileht, komisjoni esimees
 

5. Linnavalitsuse poolt linnavolikogule edastatud eelnõude läbivaatamine
 

6. Kohalalgatatud küsimused