Majanduskomisjon


Viktoria Tsventarnaja – esimees
Mark Fjodorov – aseesimees
Valeri Korb
Vjatšeslav Stankevitš
Julia Leontjeva
Vladimir Evve
Kersti Juuse
Ilja Jefimov
Jelena Netšajeva 
Julia Kropatševa

Protokollid - Valige - Protokoll -> Majanduskomisjoni protokoll-> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 18. septembril kell 15.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:

  1. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuste eelnõude „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas  Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" ja  „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" läbivaatamine ja arutamine.
  2. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Munitsipaalomandis oleva maakoormamine reaalservituudiga Endla tn 4d kinnistu kasuks" läbivaatamine ja arutamine.
  3. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve Keskraamatukogu kasutamise eeskiri" läbivaatamine ja arutamine.
  4. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna kalmisturegistri põhimäärus" läbivaatamine ja arutamine.
  5. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kinnistu võõrandamine avaliku enampakkumise korras"  läbivaatamine ja arutamine.
  6. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna 2019. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine" läbivaatamine ja arutamine.
  7. Kohtla-Järve Linnavolikogu Majanduskomisjoni 01.01.2019. a - 01.09. 2019. a aruande läbivaatamine ja kinnitamine.
  8. Kohtla-Järve Linnavolikogu Majanduskomisjoni tööplaani koostamine.
  9. Muud küsimused.