Majanduskomisjon


Viktoria Tsventarnaja – esimees
Mark Fjodorov – aseesimees
Valeri Korb
Vjatšeslav Stankevitš
Julia Leontjeva
Vladimir Evve
Kersti Juuse
Ilja Jefimov
Jelena Netšajeva 
Julia Kropatševa

Protokollid - Valige - Protokoll -> Majanduskomisjoni protokoll-> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 12. aprill kell 14.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.


Päevakord:

1. Kohtla-Järve linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Ritsika vkt 3 ja Ritsika raudteeharu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" taaskordne läbivaatamine ja arutamine.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Jaoskonnakomisjonide moodustamine" läbivaatamine.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" läbivaatamine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna jäätmevaldajate registri põhimäärus" läbivaatamine.
5. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi nimetuste muutmine " läbivaatamine.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ühisomandist  loobumine" läbivaatamine.
7. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Osaühingus JÄRVE BIOPUHASTUS Lüganuse vallale kuuluvast osast osa omandamine" läbivaatamine.
8. Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjonikoosseisu muutmine" läbivaatamine.
9. Muud küsimused