Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021. ...

Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021. ...

Projekt on lõppenud. Alates 2018. a maikuust osaleb Kohtla-Järve Linnavalitsus Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud noortele suunatud pilootprojektis „Noortegarantii tugisüsteem". ...

Pilootprojekt „Noortegarantii tugisüsteem“

Projekt on lõppenud. Alates 2018. a maikuust osaleb Kohtla-Järve Linnavalitsus Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud noortele suunatud pilootprojektis „Noortegarantii tugisüsteem". ...

Kohtla-Järve linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. Projekti raames on...

"Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Kohtla-Järve linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks. Projekti raames on...