EST/RUS Kohtla-Järve linn pakub elanikele tasuta teenusena vaimse tervise tuge Projekt kestab kuni 31.12.2023. Alates oktoobrikuust pakub Kohtla-Järve linn oma elanikele...

Projekt „Vaimse tervise teenuse kohalikule omavalitsusele 2023. aastal"

EST/RUS Kohtla-Järve linn pakub elanikele tasuta teenusena vaimse tervise tuge Projekt kestab kuni 31.12.2023. Alates oktoobrikuust pakub Kohtla-Järve linn oma elanikele...

Kohtla-Järve linn pakub enda elanikele toetusmeetme „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus" raames tasuta psühholoogilist nõustamisteenust. Psühholoogid osutavad teenust vastavalt isiku...

Projekt „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus“

Kohtla-Järve linn pakub enda elanikele toetusmeetme „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus" raames tasuta psühholoogilist nõustamisteenust. Psühholoogid osutavad teenust vastavalt isiku...

Vabatahtlik seltsiline Kohtla-Järve Linnavalitsus sõlmis MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant koostöölepingu "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis". ...

Projekt „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis"

Vabatahtlik seltsiline Kohtla-Järve Linnavalitsus sõlmis MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant koostöölepingu "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis". ...

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad...

Projekt 2014-2020.2.02.21-0348 „Koduhooldusteenuse arendamine Kohtla-Järve linnas“

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad...

Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti eesmärk on katsetada...

Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti eesmärk on katsetada...