Raieloa taotlemine (Ahtme linnaosa)

Raieloa taotlemine (Järve linnaosa)

Raieloa taotlemine (Ahtme linnaosa)

Kirjeldus:

Kohtla-Järve Linnavalitsusel on õigus väljastada raieluba Kohtla-Järve haldusterritooriumil kasvavate üksikpuude raieks, taotleja poolt esitatud nõuetekohase taotluse alusel.

Kui kaua läheb?

Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Õigusaktid:

Kontakt:

Kohtla-Järve Ahtme linnaosas - Jelena Skripnikova, jelena.skripnikova[a]kjlv.ee, tel 510 8634 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas. ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal või posti teel

Vajalikud sammud:

Kohapeal: vajalik isiklik kohaletulek aadressile Estonia pst 38, Kohtla-Järve.
Posti teel: dokumendid saata Kohtla-Järve Linnavalitsus, Estonia pst 38, 31021, Kohtla-Järve.

Vajalikud dokumendid:

Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:

 • krundi plaan või skemaatiline joonis, millel on näidatud raiutav puu(d) – kohustuslik;
 • korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu või elamu territooriumil olevale puule;
 • volitusi tõendav dokument või selle koopia, volituse olemasolu korral;
 • Muinsuskaitseameti luba, kui raiet taotletakse muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
 • kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiet taotletakse kaitstaval loodusobjektil, on kaitstava looduse üksikobjekt või asub kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis;
 • ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
 • kaeveluba, kui raieõigust taotletakse kaeviku alale jäävale puule;
 • naaberkinnistute omanike nõusolekud (koos nimede ja kontaktandmetega), kui puu
 • kasvab kinnistu piiril.

Blankett:

Raieloa taotlus DOC PDF

Raieloa taotlemine (Järve linnaosa)

Kirjeldus:

Kohtla-Järve Linnavalitsusel on õigus väljastada raieluba Kohtla-Järve haldusterritooriumil kasvavate üksikpuude raieks, taotleja poolt esitatud nõuetekohase taotluse alusel.

Kui kaua läheb?

Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

Õigusaktid:

Kontakt:

Kohtla-Järve Järve linnaosas - Jelena Scharonberg, jelena.scharonberg[a]kjlv.ee, tel 5341 8199

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas. ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal või posti teel

Vajalikud sammud:

Kohapeal: vajalik isiklik kohaletulek aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab 129.
Posti teel: dokumendid saata Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.

Vajalikud dokumendid:

Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:

 • krundi plaan või skemaatiline joonis, millel on näidatud raiutav puu(d) – kohustuslik;
 • korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu või elamu territooriumil olevale puule;
 • volitusi tõendav dokument või selle koopia, volituse olemasolu korral;
 • Muinsuskaitseameti luba, kui raiet taotletakse muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
 • kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiet taotletakse kaitstaval loodusobjektil, on kaitstava looduse üksikobjekt või asub kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis;
 • ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
 • kaeveluba, kui raieõigust taotletakse kaeviku alale jäävale puule;
 • naaberkinnistute omanike nõusolekud (koos nimede ja kontaktandmetega), kui puu
 • kasvab kinnistu piiril.

Blankett:

Raieloa taotlus DOC PDF