Eelarvekomisjon 


Daniil Starodubtsev  esimees
Viktor Andrejev – aseesimees
Nikolai Kutašov
Arne Berendsen
Valentina Kutuzova

 

Protokollid 

 

Töökava 2022

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

 

Aruanne oktoober, 2020 – august, 2021

Jaanuar 2019 – September 2020

Aruanded 2018

 

Koosolek

Kohtla-Järve Linnavolikogu eelarvekomisjoni  koosolek toimub 19. oktoobril k.a kell 15:15 linnavolikogu istungite väikeses saalis aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve.
 
Päevakord: 
 
 

Koosoleku päevakord:

1. Eelarve komisjoni iga-aastane tegevuse aruanne (lükatud jooksvas olukorras kõikide komisjonide     poolt edasi novembri kuusse)
Ettekandja: Daniil Starodubtsev, eelarve komisjoni esimees

2. Linna laenukoormuse, intressimäärade ja optimeerimisvõimaluste läbivaatamine.
Ettekandja: Elina Visk, finantsteenistuse juht

3. Linna eelarve täitmine. Seoses uue finantsosakonna juhi tööle asumisega ja märkimisväärse energiahindade tõusmisega komisjon pöörab eritähelepanu eelarvele.
Ettekandja: Elina Visk

4. Kas spordilinnaku hosteli rajamise projekt võetakse maha? Leida lahendus seda ellu jäämisele.
Ettekandja: Elina Visk, finantsteenistuse juht

5. JÄRELKONTROLL: „Kohtla-Järve spordilinnaku finantstegevuse analüüs. Uue spordikeskuse null/positiivse rentaabluse võimaluste uurimine" – tegevuse analüüs, edulood ja probleemid peale meie visiiti kevadel. Oma tulu kasvu eesmärgi saavutamine. 
Ettekandja: Daniil Starodubtsev

6. JÄRELKONTROLL: „Kesklinna uue koolihoone ehitamisest" - Progressi analüüs pärast meie visiiti      veebruari kuus. Koolivara finantseerimisallikate otsingu vahetulemused. 
Ettekandja: Daniil Starodubtsev