14.05.24

Teenistujad


Vastavalt 29. juuni 2023. a otsusele nr 101 "Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine, Kohtla-Järve Linnavolikogu kinnitas Kohtla-Järve Linnavalitsuse teenistujate koosseisu seisuga 1. juuli 2023. a järgmiselt:
 
Ametikoht, ametijuhend Nimi, haridus,
teenistuskäik
Telefon E-post Vastuvõtt, kabinet
Linnapea  Henri Kaselo  337 8500  henri.kaselo[a]kjlv.ee
15.00- 17.00, kab 101
NB! Eelregistreerimine kab 103 või tel 337 8500
Arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Aleksandr Keivabu 5748 0529 aleksandr.keivabu[a]kjlv.ee
15.00-17.00, kab 102
NB! Eelregistreerimine kab 103 või tel 337 8500
Sotsiaalvaldkonna abilinnapea Evelyn Danilov 529 5655 evelyn.danilov[a]kjlv.ee
E 15.00-17.00, kab 308
NB! Eelregistreerimine kab 103 või tel 337 8500
Haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea      
E 15.00-17.00, kab 104
NB! Eelregistreerimine kab 103 või tel 337 8500
Linnasekretär 5329 2248 anna.generalova[a]kjlv.ee
E 15.00-16.00, kab 130
Linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas Oleg Kornõljev 5303 6261 oleg.kornoljev[a]kjlv.ee Ahtme
E 14.00-16.00, Estonia pst 38, kab 4
Oru
T 15.00-17.00, Kase 4-61
Linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas 522 9834 ulle.lepassaar[a]kjlv.ee
Järve
E 15.00-17.00, Keskallee 19, kab 105
Sompa
T 14.00-16.00, Kannikese 12
Kukruse
K 14.00-16.00, Lehe 8
Finantsteenistuse juht Aivar Kamal 5884 5525 aivar.kamal[a]kjlv.ee  Kokkuleppel, kab 406
Pearevident 5346 7339 ljudmila.tarassevits[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 402
Vanemrevident 5877 4574 irina.pronina[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 414
 ARENGU- JA MAJANDUSTEENISTUS
       
Ehitusnõunik 506 9128 jelena.toots[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 206
Linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas 5341 8199 jelena.scharonberg[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 129
Linnamajanduse vanemspetsialist Ahtme linnaosas 5108 634 jelena.skripnikova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, Estonia pst 38
Linnamajanduse vanemspetsialist Sompa linnaosas 5865 9373 valentina.melnikova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, Kannikese 12
Heakorra peaspetsialist Ilona Heinsalu 5770 5032 ilona.heinsalu[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 204
Hangete peaspetsialist 5199 5896 tatjana.orlova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 207
Keskkonna peaspetsialist 5307 0776 margit.juuse[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 208
Transpordi peaspetsialist Vitalia Bassarada 5340 0333 vitalia.bassarada[a]kjlv.ee
E 15.00-17.00, kab 108
Projektidokumentatsiooni peaspetsialist 5855 3345 andres.suuban[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 202
Korrakaitseametnik Timofei Korepov 5307 2247 timofei.korepov[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 111
Tehnilise dokumentatsiooni vanemspetsialist 526 8014 larissa.koivistoinen[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 201
Linnavara vanemspetsialist Erika Ilus 5886 8541 erika.ilus[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 213
Arendusnõunik 5482 0512 anton.makarjev[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 610
Peajurist 5919 8113 andrei.poludetkin[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 116
Linnaarhitekt 518 2791 rita.burenkova[a]kjlv.ee
E 13.00-16.30,
N 9.00-11.30, kab 604
Linnaarengu peaspetsialist 512 3927 tatjana.samsonova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 602
Peamaakorraldaja 5427 0048 enno.kaare[a]kjlv.ee E 13.00-16.30,
N 9.00-11.30, kab 707
Vanemmaakorraldaja Merlin Kont 5886 1590 merlin.kont[a]kjlv.ee E 13.00-16.30,
N 9.00-11.30, kab 603
Infotöötluse vanemspetsialist 5384 2549 aleksandra.ross[a]kjlv.ee
13.00-16.30,
9.00-11:30, kab 707
Valmisoleku peaspetsialist Joosep Mägi 5884 5521 joosep.magi[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 109
Ehitusjärelevalve peaspetsialist 5866 8539 andres.pedius[a]kjlv.ee E 13.00-16.30,
N 9.00-11.30, kab 613
Tehnilise dokumentatsiooni spetsialist  5377 6559 natalja.ostrovskaja[a]kjlv.ee E 13.00-16.30,
N 9.00-11.30, kab 608
 HARIDUS- ja KULTUURITEENISTUS
     
Spordi peaspetsialist Mihkel Kurg 5860 2504 mihkel.kurg[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 106
Hariduse peaspetsialist Aleksandr Apolinsky 5366 1222 aleksandr.apolinsky[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 118
Hariduse peaspetsialist 5329 2071 eha.karus[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 107
Kultuuri ja noorsootöö peaspetsialist Nadežda Pahka 529 5025 nadezda.pahka[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 113
 SOTSIAALTEENISTUS
       
Peajurist Ilanka Gloger 5910 7811 ilanka.gloger[a]kjlv.ee
Kaugtöö. Vastuvõtt kokkuleppel
Sotsiaalteenistuse juhtivspetsialist 5309 7737 kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 303
Laste ja perede heaolu juhtivspetsialist  5192 2231 elen.hobemae[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 303
Laste ja perede heaolu peaspetsialist  Kristina Lindus 525 6137 kristina.lindus[a]kjlv.ee
E 8.30-12.00; 13.00-16.30,
N 8.30-12.00; 13.00-16.00, kab 301
Laste ja perede heaolu peaspetsialist Ksenia Aleksejeva 5300 3129 ksenia.aleksejeva[a]kjlv.ee E 8.30-12.00; 13.00-16.30,
N 8.30-12.00; 13.00-16.00, kab 301
Laste ja perede heaolu peaspetsialist  Julia Skolozhabskyy 5192 6683 julia.skolozhabskyy[a]kjlv.ee E 8.30-12.00; 13.00-16.30,
N 8.30-12.00; 13.00-16.00, kab 304
Laste ja perede heaolu peaspetsialist  Julia Lehtla 5387 5517 julia.lehtla[a]kjlv.ee E 8.30-12.00; 13.00-16.30,
N 8.30-12.00; 13.00-16.00, kab 304
Laste ja perede heaolu peaspetsialist  Maria Popova 5855 8513 maria.popova[a]kjlv.ee E 8.30-12.00; 13.00-16.30,
N 8.30-12.00; 13.00-16.00, kab 305
Puuetega laste spetsialist 5450 0083 svetlana.sheina[a]kjlv.ee E, T, N 8.30-11.30; 13.30-16.00, Keskallee 17, kab 4
Terviseedenduse peaspetsialist Natalja Alliksaar 5757 0495 natalja.alliksaar[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 306
Eeskoste  peaspetsialist  (täisealised) 5860 5589 kerli.peenema[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 302
Eeskoste  spetsialist  (täisealised) Helika Mäeots 5411 0502 helika.maeots[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 302
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist  Arina Retukova 5307 6677 arina.retukova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 711
Sotsiaalhoolekande vanemspetsialist  Maria Nikolajev  5905 5593 maria.nikolajev[a]kjlv.ee
Kokkuleppel,  Keskallee 17, kab 2
Sotsiaalhoolekande spetsialist 5300 9329 oksana.zaitseva[a]kjlv.ee E, T, N 8.30-11.30; 13.30-16.00, Keskallee 17, kab 4
Sotsiaalhoolekande spetsialist 5303 1214 ljuba.kuptsova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, Keskallee 17, kab 2
Sotsiaaltöö spetsialist 332 2101 olga.vorobjova[a]kjlv.ee
E-N 8.30-12.00; 13.00-16.30, Estonia pst 38
Sotsiaaltöö spetsialist 5886 7482 lilia.falovskaja[a]kjlv.ee
E-N 8.30-12.00; 13.00-16.30, Keskallee 17, kab 5
Sotsiaaltöö spetsialist 5561 9526 ljudmila.stalina[a]kjlv.ee
E-N 8.30-12.00; 13.00-16.30, Keskallee 17, kab 5
Sotsiaaltöö spetsialist 5336 6472 natalja.gainulina[a]kjlv.ee
E-N 8.30-12.00; 13.00-16.30, Estonia pst 38
Sotsiaaltöö spetsialist 5388 2712 ludmilla.selivjorstova[a]kjlv.ee
E-N 8.30-12.00; 13.00-16.30, Keskallee 17, kab 7
Juhtumikorraldaja 5388 2105 jelena.solomanjuk[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 713
Projektijuht Laivi Siitan 5887 2427
5386 1183
laivi.siitan[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 712
 FINANTSTEENISTUS
       
Eelarve peaspetsialist 5382 3555 valentina.satsuta[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 412
Eelarve peaspetsialist 5694 9369 katrin.allikvee[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 411
Peaspetsialist eelarve täitmise ja raamatupidamise alal 5805 9568 moonika.matti[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 403
Peaspetsialist raamatupidamise alal 5877 6579 ruth.kaivoja[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 404
Kultuuri finantseerimise vanemspetsialist 5982 2553 tiina.tisler[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 511
Hariduse vanemraamatupidaja 5855 7527 ljubov.kolodinskaja[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 508
Kultuuri vanemraamatupidaja 5309 7580 galina.medvedeva[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 513
Linnamajanduse finantseerimise peaspetsialist Kristi Nõmm 5304 5573 kristi.nomm[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 401
Kantselei vanemraamatupidaja Katri Grauberg 5918 4572 katri.grauberg[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 413
Raamatupidamissüsteemide koordinaator 5867 6565 julia.orikova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 407
Raamatupidaja 5884 7599 olga.mihhailova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 501
Raamatupidaja Aime Alaküla 5452 0552 aime.alakula[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 514
Raamatupidaja 5699 4171 ingrid.trei[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 501
Raamatupidaja 5916 1516 lilia.roi[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 510
Raamatupidaja 5393 7598 natalia.vorobjova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 703
Raamatupidaja 5303 2551 nadezda.zavjalova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 406
Raamatupidaja 5466 0946 galina.lello[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 506
Raamatupidaja Kristina Guzairova 5384 5594 kristina.guzairova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 406
 LINNAKANTSELEI
     
 
Peajurist Jelena Sala 5191 8500 jelena.sala[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 127
Peajurist Uljana Zaidentsal 5885 5600 uljana.zaidentsal[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 612
Personalijuht Maie Kiik 5302 5444 maie.kiik[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 117
Personali vanemspetsialist Julia Kõiv 5885 4000 julia.koiv[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 114
Infoturbe ja andmekaitse peaspetsialist Olga Šumailova 5304 7358 olga.sumailova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 211
Arvuti peaspetsialist 5198 0358 dmitri.stolbov[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 504
Arvuti vanemspetsialist Artur Vassiljev 518 5007 artur.vassiljev[a]kjlv.ee
Kokkuleppel, kab 502
Rahvastikuregistri vanemspetsialist Anneli Järvi 5885 7509 anneli.jarvi[a]kjlv.ee E, N 8.30-11.30; 13.30-15.30, kab 310
Rahvastikuregistri vanemspetsialist 514 5910 olga.lass[a]kjlv.ee E, N 8.30-11.30; 13.30-15.30, kab 310
Kommunikatsiooni vanemspetsialist Kristina Piirimaa 5190 5595 kristina.piirimaa[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 128
Dokumendihalduse spetsialist Ruth Aasmäe 5853 8737 ruth.aasmae[at]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 115
Arhiivikorrastaja Margit Juuse 5307 0776 margit.juuse[at]kjlv.ee E 13.00-15.00, kab 119
Sekretär-asjaajaja Merlin Pirk 337 8500 merlin.pirk[a]kjlv.ee
E-N 8.00-12.00; 12.45-17.00
R 8.00-12.00; 12.45-15.45, kab 103
Sekretär-asjaajaja Kätly Võsu 337 8500 katly.vosu[a]kjlv.ee
E-N 8.00-12.00; 12.45-17.00
R 8.00-12.00; 12.45-15.45, kab 103
Haldusjuht 5668 1201 jelena.versinina[a]kjlv.ee Kokkuleppel, kab 112
Tehnik-administrator Urve Juhkov 5332 8145 urve.juhkov[a]kjlv.ee E-N 8.00-12.00; 12.45-17.00
R 8.00-12.00; 12.45-15.45
Remonditööline Victor Kraynyuchenko 5911 6277   Kokkuleppel, kab 122