Sotsiaaltöö


Sotsiaalhoolekande korraldamisega Kohtla-Järve linnas tegeleb Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistus ja Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse alla kuulub lastekaitsega ja sotsiaalhoolekandega seotud küsimuste lahendamine. Kohtla-Järve linna sotsiaalteenused ja –toetused, hallatavad asutused voldik.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse põhitegevusalaks on sotsiaalteenuste osutamine Kohtla-Järve linnas ja koosneb sotsiaalhoolekandekeskusest ja sotsiaalüksustest.

Sotsiaalteenuseid osutavad asutused on:

  1. Sotsiaalteenuste büroo Järve linnaosas (Keskallee 17, 30321 Kohtla-Järve);
  2. Kohtla-Järve Laste turvakodu (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
  3. Sotsiaalmaja (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve);
  4. Järve pensionäride päevakeskus (Järveküla tee 57, 30321 Kohtla-Järve);
  5. Ahtme pensionäride päevakekus (Maleva 49, 31025 Kohtla-Järve);
  6. Psüühiliste erivajadustega inimeste päevakeskus (Järveküla tee 17, 30328 Kohtla-Järve) voldik.

Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse sotsiaalteenuste kohta on võimalik informatsiooni saada veebileheküljelt http://www.kjshkk.ee.

 

Tervishoid


Kontaktid:

SA Ida-Viru Keskhaigla
Tervise tn 1, 31025, Kohtla-Järve linn
+372 331 1133
www.ivkh.ee
info@ivkh.ee

Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskus

Sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskus „Torujõe noortekodu"

SA Ahtme Haigla
ambulatoorne ja statsionaarne psühhiaatriline abi
Ahtme mnt 95, 31027, Kohtla-Järve linn
+372 336 6200
ahtmehaigla@ahtmehaigla.ee