21.06.21

NB! Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone aadressil Keskallee 19 homme, 22.06.2021. a, on avatud kuni 13.00, et tuua vajalike dokumente. Vastuvõtt timub ainult kokkuleppel.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone aadressil Keskallee 19 jääb avatuks esmaspäevast neljapäevani kell 08.00-17.00. 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse teenistujate vastuvõtt alates 18. maist 2020. a

Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub elanike vastuvõtt ainult eelregistreerimisega telefoni või e-posti teel.
Linnapea Ljudmila  Jantšenko ja abilinnapea Deniss Veršinini vastuvõtule registreerimiseks palume eelnevalt helistada 337 8500.
Tasuta õigusnõustamise registreerimiseks palume helistada 337 8500.
Rahvastikuregistri vastuvõtule võib registreerida tel 337 8610.

Teiste teenistujate kontaktandmed on kätte saadavad Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel. Teenistujad on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel.

Vastuvõtule on lubatud erandkorras ainult neid isikud kes on end eelnevalt vastuvõtule registreerinud.  

 

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas Puru tee 100 krundile ärihoone ehitamise avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest:

Ahtme linnaosas Puru tee 100 kinnistul (katastritunnus 32201:001:0053, 100% ärimaa) kehtib Ahtme linnaosa Ahtme maantee ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneering (kehtestatud 25. jaanuari 2012. a Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega nr 217). Antud detailplaneeringu lahenduse järgi oli Puru tee 100 krundile kavandatud tennisekeskuse hoone ehitamine. Detailplaneeringu kohaselt on lubatud hoonestusala piirides üks hoone ehitusaluse pindalaga 6500 m2 ja kõrgusega 15 meetrit.

Projekteerimistingimuste taotluse esitas 26.05.2021. a Ehitisregistri kaudu kinnistu Puru tee 100 omanik. Projekteerimistingimuste taotlusele oli lisatud kavandatava hoonestuse eskiis asendiplaani tasemel.

Projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiks on ärihoone ehitamine, kus on hoonesse ette nähtud toidupoe ja tennisekeskuse rajamine. Projekteerimistingimuste taotluses soovib taotleja täpsustada detailplaneeringuga määratud ehitise kasutusotstarvet, kuid kinnistu sihtotstarve ei muutu. Ahtme linnaosa üldplaneeringu kohaselt kinnistu Puru tee 100 asub Ahtme linnaosa keskuse maa kõrghoonestusega piirkonnas, kus funktsioonide ja erinevate maakasutamiste külgnemine ja kattumine suurendavad mitmekesist kasutamist ja seega keskusealade väärtust.

Nimetatud detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle viie aasta. Seega ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga, Ahtme linnaosa Ahtme maantee ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringuga on võimalik tutvuda alljärgnevate linkide vahenduselt.

Projekteerimistingimuste taotlus, registreeritud 6-1.5/19 numbri all.

Asendusplaan.

Projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1).

Ahtme linnaosa Ahtme maantee ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneering.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 18. juunil 2021.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 21. juunil algusega kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse suures saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

Arenguteenistus


Kohtla-Järve linn - 75


Kontaktid


Kohtla-Järve Linnavalitsus
Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395

Tel. 337 8500 
faks 337 8503 
linnavalitsus[a]kjlv.ee
Registrikood: 75001017
 

Avatud:
E., T., K., N.:
 kell 8.00-17.00
R.:  kell 8.00-15.45

 


Linnavalitsuse teenistujad

Linnavolikogu liikmed 

Tähtsad telefoninumbrid


Teede ja tänavate hooldus
OÜ N&V dispetšer
Tel. 336 6730 
Mob. 518 9707 (ööpäevaringselt)

 

Tänavavalgustuse rikke telefon
Tel. 663 5788